קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

גיליון 9

9 גיליון מס'

מידע ועדכונים מעיריית חריש

Важные новости на русском языке

RUS

28-29

Actualizaciones importantesenespañol 30-31 ESP

המחלף בדרך מתקדמות העבודות להקמת מחלף מג"ב, שיבטל את צומת מג"ב ואת קטע הכביש שבין הצומת לכיכר. על פי הערכת נתיבי ישראל, המחלף צפוי להיפתח לתנועה ברבעון הראשון . העירייה פועלת בניסיון להקדים את לוחות הזמנים 2022 של שנת 4-5

צילום: באדיבות הקבלן המבצע חברת שיכון ובינוי

16

10

6

3

חריש

צילום: רמי זרנגר

צילום: מור שקיפי לאטי

הצצה לאולם הספורט החדש שייפתח בקרוב ברחוב דפנה

חדש לתלמידים מחריש: תוכנית מצוינות מדעית בטכנודע

הצלחה לרכב השיתופי בחריש: העירייה מאריכה את הפיילוט

חלופה עתידית שנבחנת: תחנת רכבת בכניסה לחריש

2

9 גיליון מס'

studio positivo

בכל הערוצים! עיריית חריש איתכם

להצטרפות חפשו ועשו לייק עיריית חריש

פנייה טלפונית למרכז שירות לתושב 106/*6719

מענה טלפוני מרכז שירות לתושב 08:30-16:00 בימים א'-ה' בין השעות

להצטרפות חפשו והוסיפו עוקב עיריית חריש

מענה טלפוני בנושא גבייה, ארנונה ומים 8:30-16:00 בימים א', ב', ד', ה' - 13:30-18:00 ביום ג' -

עיריית חריש חפשו והצטרפו לערוץ שלנו

אתר האינטרנט של עיריית חריש harish.muni.il

כל המידע מעיריית חריש ישירות להצטרפות לקבוצת WhatsApp ל העדכונים סרקו א ת הברקוד ואח"כ לחצו על כפתור "שלח" שמרו את המספר בטלפון שלכם, שלחו "צר ו אותי" ותישארו מעודכנים 052-5775775

@

service@harish.muni.il

Ищите нас на Facebook Официальная страница мэрии Хариша на русском языке

פנייה למרכז שירות לתושב באמצעות למספר WhatsApp הודעת 052-5575106

לשירותכם בכל עת!

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

3

תחבורה

על הפרק: תחנת רכבת בכניסה לחריש בעקבות דרישת העירייה, המועצה הארצית לתכנון ובנייה בוחנת חלופה להקמת תחנת רכבת סמוך לכביש הכניסה הדרומי העתידי לחריש. החלופה כוללת הקמת מנהרה למעבר הרכבת מתחת לשטח הבנוי של חריש. העירייה פועלת לקידום חלופה זו על פני חלופה שבה התחנה תוקם סמוך לצומת מג"ב. הקושי המרכזי: חלופת המנהרה יקרה במאות מיליוני שקלים

עיריית חריש פועלת לקי כ דום בחירת חלופה שבה

תוקם תחנת רכבת בכניסה לעיר, סמוך לכביש הגישה הדרומי הע כ ). במסגרת חלופה זו, 611( תידי הרכבת תעבור בתוך מנהרה תת קרקעית מתחת לשטח הבנוי של חריש מדרום לצפון. פרויקט מסילת הרכבת המזרחית נועד לחבר בין צפון הארץ ודרומה דרך שפלת החוף מבלי לעבור דרך גוש דן. מהמסילה המזרחית תצא בעתיד מסילה שתתחבר למסי כ לת העמק ותחלוף בקרבת חריש (מסילת מנשה). עיריית חריש פע כ לה רבות על מנת שהרכבת תעבור דרך חריש, והמאמצים נשאו פרי: המועצה הארצית לתכנון ולבנייה הסכימה לבחון חלופה כזו. כעת נבחנות שתי חלופות מרכזיות הרלוונטיות לחריש: הראשונה היא מסילה שתוקם על התוואי כ � מצפון לדרום (ה 574 של כביש ביש המוביל לצומת מג"ב כיום). במסגרת חלופה זו, תחנת הרכבת הקרובה ביותר לחריש תהיה סמוך למחלף מג"ב העתידי. החלופה השנייה שגובשה בהתאם לדרישת העירייה תשרת טוב יותר את תו כ שבי חריש, ובמסגרתה תוקם תחנה בכניסה לעיר ממש. דוחפים לאישור החלופה המועדפת לצורך המהלך האסטרטגי שכרה העירייה את שירותיה של חברת

התכנון "ויאפלן", שבחנה לעומק את שתי החלופות באמצעות צוות מומחים. בין היתר בחנה ויאפ כ לן את ההשפעות האפשריות של הקמת מנהרה תת קרקעית מת כ חת לחריש, ומצאה שבכל הקשור להפרעות רעש, רעידות וזיהום אוויר - פוטנציאל ההפרעה נמוך. הרעש מופחת על ידי קירות המ כ נהרה, הרעידות נספגות בקירות המנהרה וניתן להתקין אמצעי הפחתה בארובות האוורור של המנהרה שימנעו זיהום אוויר. לאור מסקנות אלה, ולאור העו כ בדה שתחנת רכבת בכניסה לעיר תשרת את תושבי חריש טוב יותר מתחנה בקרבת מחלף מג"ב, הח כ ליטה מליאת המועצה לתמוך בח כ

לופה זו. חשוב להדגיש שחלופת המנהרה יקרה יותר במאות מי כ ליוני שקלים, ושסיכוייה להיבחר כנראה נמוכים יותר בשלב זה מה כ חלופה הראשונה. עם זאת, הודיע ראש העיר יצחק קשת שהעירייה תמליץ על חלופה זו לפני המו כ עצה הארצית לתכנון ולבנייה, ותפעיל את כל כובד משקלה כדי שהיא זו שתיבחר.

חלופת המנהרה יקרה יותר במאות מיליוני שקלים, וסיכוייה להיבחר כנראה נמוכים יותר בשלב זה מהחלופה הראשונה

4

9 גיליון מס'

תחבורה

מתקדמות העבודות להקמת מחלף מג"ב המחלף יבטל את צומת מג"ב, את הכיכר ואת קטע הכביש שבין הצומת לכיכר, וצפוי להקל את עומסי י � . הע 2022 התנועה. על פי הערכת נתיבי ישראל, הוא צפוי להיפתח לתנועה ברבעון הראשון של שנת רייה פועלת בניסיון להקדים את לוחות הזמנים. קבלו תמונות עדכניות מהשטח

צילומים: באדיבות הקבלן המבצע חברת שיכון ובינוי | העבודות על מחלף מג"ב

פ � שלב הביצוע ב מתקדמים: : רויקט הקמת מחלף משמר הגבול נמצא בימים אלו בעיצומו.

צפוי להיפתח לתנועה ברבעון ראשון י � . העירייה פועלת בנ 2022 של שנת סיון להקדים את לוחות הזמנים.

רמזור במקום כיכר המחלף החדש, שמוקם בימים אלה ממערב לצומת משמר הגבול הקיים כיום, יבטל את הצומת וכן את קטע הכביש שבין הצומת . במקום 574 לכיכר שעל כביש הכיכר יוקם צומת מרומזר ובו שני נתיבי נסיעה לכל כיוון, וגם (כביש ואדי 65 גשר מעל כביש ערה) אשר יאפשר תנועה רצי כ פה לנוסעים בכביש זה. כמו כן,

מחלף מג"ב יהפוך את חריש לאחת הערים הנגישות ,6 ביותר לכביש וצפוי להקל באופן משמעותי את עומסי התנו כ עה בדרכי הגישה לעיר.

המחלף, שנבנה על ידי נתיבי יש כ ראל ומקודם במ כ רץ על ידי העי כ רייה ומשרד הת כ חבורה, עתיד להיות שער הכני כ סה לעיר, ועל פי ישראל נתיבי

מחלף מג"ב ישחרר הרבה לחץ מהכניסה והיציאה לעיר, והוא אחד מהעוגנים התחבורתיים של חריש שמקודם באופן אינטנסיבי

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

5

תחבורה

לחריש 65 סמוך לפנייה מכביש ייבנה מעבר תת קרקעי למש כ תמשי תחבורה ציבורית (הולכי רגל). במסגרת הפרויקט כבר הוסדרו הכניסות הקיימות לקי כ בוץ ברקאי ומחנה שלמה.

פועל יוצא מכך גדל כל הזמן נפח התנועה בדרכי הגישה אליה. מח כ לף מג"ב צפוי לשחרר הרבה לחץ מהכניסה והיציאה לעיר, והוא אחד מהעוגנים התחבורתיים החשובים של חריש.

עוגנים תחבורתיים ההחלטה על הקמת המחלף אוש כ רה בהחלטת ממשלה עוד בשנת וכעת הוא קורם עור וגידים. 2015 חריש מתפתחת בקצב מואץ, וכ כ

השקעה של מאות מיליונים

את עבודת תכנון המחלף החלה נתיבי ישראל כבר לפני כאר כ בע שנים, ועלותו של הפרויקט מיליון שקל. 550- עומדת על כ העבודות ההנדסיות לקידום זמי כ י � מ 50 נות הקרקע בהיקף של כ - ליון שקל הסתיימו כבר, וכך גם חפירות רשות העתיקות בהיקף מיליון שקל ועבודות 100 של העתקת המוביל הארצי על ידי מיליון 100- מקורות בהיקף של כ שקל. במסגרת הפרויקט הושם דגש משמעותי על פיתוח נופי בסבי כ בת המחלף, כולל הסטה והסדרה נופית של נחל עירון בתוואי הפ כ רויקט ומתן אפשרות עתידית לקי כ שוריות בין הפרויקט לבין מיזמי ענק עתידיים כמו נתיב תחבורה ח � ומסדרון ת 65 ציבורית בכביש בורתי לרכבת. במקום הכיכר יוקם צומת מרומזר ובו שני נתיבי נסיעה לכל כיוון, וגם גשר מעל (כביש ואדי ערה) 65 כביש אשר יאפשר תנועה רציפה לנוסעים בכביש זה

צילום: עיריית חריש

פיילוט: הוארך מופע האור הירוק בצומת מג"ב

לבקשת העירייה מבצעת חברת נתיבי ישראל פיילוט שבו הוארך באופן זמני מופע האור הירוק ברמזור ליוצאים מח כ י � . כעת פועלת הע 8:30-7:00 ריש בצומת מג"ב בין השעות רייה מול חברת נתיבי ישראל כדי שהתזמון החדש של הר כ מזור יהפוך להיות קבוע בשעות העומס בבוקר. יש לציין שמדובר בפתרון זמני וחלקי בלבד. פתרון תחבורתי מקיף יותר לטווח הארוך הוא פתיחת מח כ לף מג"ב החדש שכולל את ביטול צומת מג"ב וביטול הכיכר. .2022 פתיחת המחלף צפויה ברבעון הראשון של שנת

65 מבט על המחלף מעל כביש

העבודות על המחלף

6

9 גיליון מס'

תחבורה

שני כלי רכב שיתופיים בחניות המיוחדות שהקצתה העירייה ברחוב תמר

הצלחה לרכב השיתופי: העירייה האריכה את הפיילוט צ � כלי רכב שיתופיים פועלים בחריש במסגרת מיזם משותף עם חברת "שלמה סיקסט". העירייה הק 3 תה מקומות חנייה ברחבי העיר למכוניות שזמינות להשכרה ישירות באפליקציה. המטרה: בחינת פתרון 74% תחבורתי זמין שיאפשר לצמצם את הצורך באחזקת רכב פרטי. שיעור השימוש בכלי הרכב במרץ:

בסיום השימוש מחזירים את הרכב לאותה נקודה.

הקצתה העירייה שתי חניות בח כ ניון הציבורי שברחוב תמר ואחת ברחוב סביון שבשכונת הפרחים, והוא יימשך כארבעה חודשים. איך זה עובד? כלי הרכב של חב כ רת "שלמה סיקסט" זמינים לנסי כ שעות ביממה באמצעות 24 עות האפליקציה "שלמה סיקסט רכב שיתופי" – בלי דמי מנוי, בלי צורך להזמין מראש ובלי צורך לעמוד בתור. פתיחת הרכב מתאפשרת באמצ כ עות הסמארטפון, והמפתח כבר 24- יחכה לכם בפנים. השכרה ל 159.90 שעות היא במחיר של ק"מ, כולל ביטול 150- שקל (ל מלא של השתתפות עצמית. השי כ רות כולל נהג צעיר וחדש עם ותק של לפחות שנה עם רישיון נהיגה).

שיעור השימוש בפיילוט העירוני לרכב שיתופי בח כ

ריש עולה בהתמדה בכל חודש מאז הושק. הנתונים מצביעים חוזי שכירות 33 על כך שנחתמו , לעומת שישה 2021 בחודש מרץ בחודש ינואר – עם השקת הפיילוט. אחוז השימוש בכלי .74% הרכב בחודש מרץ עמד על בחברת "שלמה סיקסט" מציינים כי שני שליש מהשוכרים הם בגי כ .50 עד 24 לי כלי הרכב השיתופיים פועלים בחריש במסגרת מיזם משותף של העירייה עם חברת "שלמה סיק כ סט". הפיילוט נועד לבחון פתרון תחבורתי זמין, יעיל ונוח לשירות התושבים, שיאפשר לצמצם את הצורך באחזקת רכב פרטי או רכב שני במשפחה. לטובת המיזם

חניות הרכב השיתופי שהקצתה העירייה סומנו בתמרור מיוחד ונצ כ בעו בצבע מבדיל מהשאר. פיילוט. בשל הצלחת המיזם האריכה העי כ רייה את משך הפיילוט בשלושה חודשים נוספים. בסוף התקופה תשקול העירייה את המשך הפ כ רויקט לאור נתוני השימוש. בשל הצלחת המיזם האריכה העירייה את משך הפיילוט בשלושה חודשים נוספים. בסוף התקופה תשקול העירייה את המשך הפרויקט לאור נתוני השימוש

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

7

תרבות

במקום במה מרכזית: מופעי העצמאות הגיעו לשכונות! כדי שהילדים (שאינם מחוסנים) יוכלו ליהנות מחגיגות העצמאות ארגנה העירייה השנה הפקה מורכבת מוקדי הופעות ברחבי העיר במקום במה מרכזית. בין המופעים: רגב הוד, 10 ומסובכת, שבה הופעלו בחריש! 73 טררם, בן זיני והפרויקט של נאור כרמי. הנה תזכורת מערב יום העצמאות

צילום: מור שקיפי לאטי

צילום: מור שקיפי לאטי | להקת טררם

צילום: מור שקיפי לאטי | בן זיני

צילום: מור שקיפי לאטי | רגב הוד

צילום: מור שקיפי לאטי | נאור כרמי

8

9 גיליון מס'

צריכים להצהיר על העברת נכס? רוצים לפתוח תיק נכס חדש? זקוקים לאישור היעדר חובות לצורך רישום בטאבו? טפסים מקוונים 12 עומדים לרשותכם באתר העירייה

הצהרה בדבר שינוי שם מחזיק ותשלומים שונים בנכס

הוראת קבע בנקאית בקשה או עדכון ל

הוראת קבע הצטרפות ל באמצעות כרטיס אשראי

תיק נכס פתיחת

)כתובת, מייל וכו'( עדכון פרטים

ביטול הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי

העדר חובות בקשה לאישור לטובת הרישום בטאבו

עזיבת נכס הצהרה על

studio positivo

לצרכן מים עדכון מספר נפשות

וועדת הנחות בקשה ל

משירות קבלת הצטרפות או הסרה חשבונות ארנונה ומים במייל

טופס פטור מתשלום ארנונה על נכס סגור / ריק / בשיפוצים

למידע נוסף פנו למרכז שירות לתושב

למילוי ושליחת הטפסים היכנסו ללשונית "שירותים בקליק" שבאתר העירייה או סרקו את הברקוד

04-6186000 ,106 ,*6719 טל': service@harish.muni.il דוא"ל: 052-5575106 ווטסאפ:

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

9

חדש!

בהמשך להודעתנו מחודש מרץ,

במסגרת תוכנית העבודה השנתית לשיפור השירות לתושב:

הרחבנו את שעות המענה הטלפוני במחלקת הגבייה (ארנונה ומים)

studio positivo

שעות המענה החדשות: 16:00 - 8:30 בימים א', ב', ד', ה': בין השעות 18:00 - 13:30 ביום ג': בין השעות

, ובאתר העירייה 106/*6719 לשירותכם בטל'

9 גיליון מס' 10

מאות תלמידים מ בתוכנית מצוינות חינוך

צילום: רמי זרנגר | תלמידות בפעילות בטכנודע

בשנת הלימודים הקרובה (תשפ"ב) ייצאו כל תלמידי כיתות א' וכל תלמידי החינוך המיוחד בכיתות א'-ו' לאר י בעה מפגשים בטכנודע. במקביל, נבחרות של תלמידים מצטיינים משכבות ד', ה', ז' ו-ח' ישתתפו בסדרה של י � מפגשי מצוינות בתחומי הטכנולוגיה, החלל והרפואה. מנהל אגף החינוך בעירייה: "מדובר בתוכנית עש 20 רה ומאוד לא שגרתית. המדע והטכנולוגיה הם תחומים מובילים בעולם, והחשיפה הזו חשובה לתלמידים"

י � : הע מע דדי מצ ינות ת רייה מוציאה לדרך תוכנית

מהעמקת התחום הטכנולוגי בבתי הספר בעיר, ובמטרה ליצור עוגן מדעי-טכנולוגי עירוני. מדובר בתוכנית רב-שנתית, שגובשה לאור העיקרון המרכ כ זי של מערכת החינוך בחריש: למידה ממוקדת תלמיד. כלומר, תפיסה שמאפשרת לכל תלמיד למצות את יכולותיו ולעסוק בתחומי העניין שלו. התוכנית גובשה במשך חודשים ארוכים על ידי אנשי אגף החינוך בעי כ רייה, אנשי מחוז חיפה במשרד החינוך, המפקחים היישוביים,

מפקחת המצוינות של המחוז ואנשי הטכנודע במטרה למ כ צוא את המתווה המתאים ביותר לתלמידי חריש בכלל, ולשכבת המצוינות בפרט. הבחירה בטכ כ נודע התבססה על מספר שיקו כ לים, ובהם: המקום מהווה כבר כעת אכסניה לימודית לקבוצת הטכנודע ; המחוננים של חריש הוא אבן שואבת לתלמידי מד כ עים מכל רחבי הארץ; והוא נמ כ צא בקרבת מקום יחסית לחריש. התוכנית מלווה באופן אישי על ידי מנהל מחוז חיפה במשרד החינוך ד"ר סער הראל.

מצוינות טכנולוגית-מדעית חד כ שנית לתלמידי חריש בשנת הלי כ מודים הקרובה (תשפ"ב) בתחומי הטכנולוגיה, החלל והרפואה. במסגרת התוכנית ייצאו תלמי כ דים מחריש מכמה שכבות גיל לעשרות ימי לימודים בטכנודע בחדרה, במטרה לחשוף אותם לתחומי המדעים השונים ולעודד פיתוח מצוינות. במקביל, תטפח התוכנית קבוצת מצוינות נבחרת מקרב תלמידי חריש. חלק מהמ כ פגשים ייערכו גם בחריש כחלק

11 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

חינוך

מחריש ישתתפו מדעית בטכנודע

רים שיגובשו, ובבסיסם הפ כ גנת רצון מש כ מעותי להיות חלק מהתוכנית, התמדה, הת כ חייבות להגעה סדורה ועוד. מהמפגשים 14 יתקיימו בט כ כנודע ושישה מהם יתקיימו בבתי הספר בחריש. סדרת

שורים נוספים ויוקצו לכך עוד שעות הוראה, נוסף על התו כ כנית בטכנודע. עלות התוכנית הכוללת נאמדת אלף 700- בכ שקל לשנה. הס כ כום הכולל בין היתר את הבי כ קורים, ההסעות והשתלמות המו כ

חשיפה לתחום המדעים תוכנית המצוינות הטכנולוגית תפעל בשני רבדים מרכזיים. ברובד הראשון, רובד החשיפה, יתקיימו בטכנודע במהלך השנה ארבעה מפגשי חשיפה לתחום המדעים והטכנולוגיה לכל תל כ מידי כיתות א'. זאת מתוך הבנת החשיבות לחיבור הילד לעולם המדעי ולחומרי לימוד שאינם בתוכנית הלימודים כבר בגיל הצעיר. כמו כן, יתקיימו ארבעה מפגשי חשיפה במהלך השנה לכל תלמידי החינוך המיוחד בחריש בכיתות א'-ו', מתוך מדיניות חינוכית של מתן תשומת לב מיוחדת להעשרת הלמידה של תלמידי החינוך המיוחד כשווים. הרובד השני, רובד המצוינות, מ � מפגשי הע 20 יכלול סדרה של קה לאורך שנת הלימודים תשפ"ב לנבחרת של תלמידים מצטיינים

מדובר בתוכנית רב שנתית, שגובשה לאור העיקרון המרכזי של מערכת החינוך בחריש: למידה ממוקדת תלמיד. כלומר, תפיסה שמאפשרת לכל תלמיד למצות את יכולותיו ולעסוק בתחומי העניין שלו

המפגשים תתמקד בנושאי מדע, רפואה וחלל, והתלמידים ייהנו מתוכנית מצוינות עירונית משמ כ עותית ורצינית.

רים, במימון העירייה ומשרד החי כ נוך ובהשתתפות בתי הספר. הורי תלמידי הנבחרות ישתתפו בתשלום מסובסד שייקבע בהמשך. תוכנית המצוינות היא שלב ראשון בתוכנית ארוכת טווח גדולה ומקיפה יותר, שתכלול הקמת מרחב לימודי-מדעי בחריש שיקדם מצוינות ולימודים מדעיים. "מדובר בתוכנית עשירה ומאוד לא שגרתית, שאין כמותה כמ כ עט באף מערכת חינוך עירונית בארץ. נושאי המדע והטכנולוגיה הם תחומים מובילים בעולם והח כ שיפה הזו חשובה לתלמידים", אומר ראש אגף החינוך בעירייה, ישראל שלו. "אנחנו שמים דגש על טיפוח תחום המצוינות בכל המישורים, כדי לתת לילדי העיר אפשרויות רבות להצליח ולה כ צטיין בתחומים מגוונים שבהם יביאו לידי ביטוי את היכולות שלהם. התוכנית תוצע לכל בתי הספר בעיר, מכל המגזרים, והם אלה שיבחרו אם להשתתף בה".

"תוכנית עשירה" התוכנית כוללת רובד נוסף: הק כ ניית כלים והכשרה למורים בבתי

משכבות ד'-ה' מכל בית ספר יסודי בעיר, ומשכבות ז'-ח' מחטיבות הבי כ ניים (אתגרי העתיד והחטי כ בה החדשה), מ ה א ו ל פ נ ה ו מ ה י ש י ב ה התיכונית. מכל כיתה ייבחרו

הספר בחריש שיהיו מובילי מדעים וטכנו כ לוגיה בכיתות ה ר ל ו ו נ ט י ו ת . המורים יק כ בלו מידע וליווי מקצו כ עי שיאפשרו להם להוביל את התוכנית מול התלמידים

עלות התוכנית נאמדת אלף שקל לשנה, 700 בכ סכום הכולל בין היתר את הביקורים, ההסעות והשתלמות המורים, במימון העירייה ומשרד החינוך ובהשתתפות בתי הספר

תלמידים שירכיבו נבחרת של 3 תלמידים מכל שכבה. 15-20 התלמידים ייבחרו על ידי בתי הספר על פי קריטריונים ברו כ

בבית הספר, וגם מול אלה שלא יהיו חלק מתוכנית המפגשים. בכך יפותח התחום הטכנולוגי במערכת החינוך העירונית במי כ

9 גיליון מס' 12

חינוך

הורים מטביעים חותם 150 כ על יעדי הלמידה בחריש תושבים ובהם גם תלמידים נענו 150 אילו מיומנויות צריכה מערכת החינוך בחריש להקנות לתלמידים? כ לקריאת העירייה, והציגו את עמדותיהם במסגרת מהלך חדשני של העירייה בשיתוף אנשי מחקר ומשרד החינוך לשינוי פני ההוראה בחריש. צוות מקצועי יפתח בעקבות המפגשים כלים לפיתוח הערכים והמיומנויות שנבחרו

העולם המשתנה מצריך מכל אחד מאיתנו יכולות

מגוונות כמו יצירתיות, מודעות חברתית, עבודה בצוות, התמצאות ברשת ועוד. אז איזה מיומנויות צריכה מערכת החינוך בחריש לה כ קנות לילדים? כיצד נכין אותם טוב יותר לעולם האמיתי? ומה ייחשב להצלחה בלימודים? אלה השאלות שעומדות במר כ כז המהלך החדשני ופורץ הדרך שמובילה עיריית חריש לשינוי פני ההוראה בבתי הספר בעיר, הנעשה יחד עם תושבים, בהם גם כאלה שאינם הורים, אנשי חינוך ותלמידים. לראשונה בישראל מז כ מינה רשות מקומית את התושבים להיות חלק מעיצוב יעדי הלמידה בבתי הספר במסגרת תהליך ייחו כ די שמלווה על ידי צוות מקצועי מהמכללה האקדמית תל-חי, מכון שמיר למחקר (שמנהל את התה כ . EDI ליך הייחודי) וחברת "רצון להשפיע" י � תושבים נענו להזמנת הע 150 כ רייה והשקיעו מזמנם וממרצם במט כ רה להשפיע על החינוך בעיר. ניתוח השאלונים שעליהם ענו המשתתפים הצביע על הבדלים בין תושבים שהגדירו עצמם כחילונים לבין אלה שהגדירו עצמם כדתיים. בעקבות התוצאות, המשתתפים במפגש הראשון חולקו לשתי קבוצות חשיבה מרכזיות: קבוצת תושבים חילונים, וקבוצת תושבים דתיים, מסורתיים וחרדים. במשך מספר מפגשים נערכו דיוני עומק על עמדותיהם של המש כ תתפים בדבר המיומנויות שעל בתי הספר בחריש להעניק לתלמידים.

אסנת אבידן

ב מכון שמיר ניתח את עמדות המ כ שתתפים ומצא ארבע קטגוריות מרכזיות של מיומנויות שיש להקנות לתלמידים: מיומנויות למידה; כישורים חברתיים (למשל יכולת עבודה בצוות, פיתוח כושר הביטוי); היבטים פסיכולוגיים (למשל, תחושת מסוגלות עצמית, סקרנות ומוטיבציה); וערכים שהיו מוסכמים בין שתי הקבו כ צות ובהם אחריות, שוויון, אהבת אדם, אמת, כנות, יושרה, לצד כאלה שכל קבוצה ציינה לעצמה. "ביקשנו מהמשתתפים לדרג את מה שחשוב להם מבין כל הנושאים שהועלו, ובמפגש המסכם הצגנו את התוצאות", מסבירות חגית הרן ואסנת אבידן מצוות "סינפסה", המרכז החינוכי לפיתוח ולמחקר שהקימה עיריית חריש. "המש כ תתפים היו מעורבים ובאו עם רצון לתרום ולהשפיע. היה לנו חשוב לזהות את המיומנויות שכולנו בחריש מסכימים ומעוניינים שת כ למידי העיר יקבלו ממערכת החי כ חגית הרן

נוך ללא תלות בשיוך המגזרי. לצד זאת, אנחנו רואים חשיבות בהכרה בייחודיות של כל מגזר ומתן מענה מותאם. השלב הבא יהיה הקמת צוות מקצועי מצומצם יותר שתפ כ קידו יהיה לפתח כלי הערכה עבור המיומנויות והערכים שייבחרו. בהמשך יערכו מנהלי בתי הספר מפגשי חשיבה ותכנון להטמעת מו כ דל ההערכה לקראת שנת תשפ"ב. זהו תהליך מרתק, וקיבלנו תגובות מאוד יפות מתושבים ששמחו לק כ חת חלק, להיות מעורבים ולהשפיע על יעדי הלמידה בחריש".

לראשונה בישראל מזמינה רשות מקומית את התושבים להיות חלק מעיצוב יעדי הלמידה בבתי הספר במסגרת תהליך ייחודי

13 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

חינוך

מורים בחריש? בואו ללמוד תואר שני במסלול מיוחד! בקבוצת לימוד לגננות, מורים M.Ed עיריית חריש והמכללה האקדמית גורדון מציעות לימודי תואר ואנשי חינוך מחריש. הלימודים יתקיימו במכללה במתכונת של יום בשבוע למשך שנתיים, והצד המעשי שלהם ייושם במוסדות החינוך העירוניים. ההרשמה בעיצומה

עיריית חריש והמכללה האקדמית גורדון לחינוך

בחיפה מזמינות את אנשי הצ כ וותים החינוכיים בחריש ותושבי העיר שמעוניינים בכך ללמוד יחד )M.Ed לתואר שני בחינוך (תואר בקבוצת לימוד לאנשי חריש ובמ כ תווה ייחודי. הלימודים יוצעו במ כ ספר מסלולים, ויכללו מאפייני למידה הקשורים למערכת החינוך של חריש, והצד המעשי ייושם במוסדות החינוך בעיר. ההרשמה ללימודים נמצאת כעת בעיצומה. מטרת המיזם היא להעניק אפש כ רות לעובדי החינוך בחריש להת כ קדם פדגוגית וחינוכית. היוזמות הלימודיות יתמקדו במערכת החי כ נוך של חריש, ומהן ייהנו תלמידי בתי הספר, הגנים והמתנ"סים. הלמידה המשותפת תייצר פלט כ פורמה אחידה של ידע שתאפשר תקשורת ושיתופי פעולה אפקטי כ ביים יותר בין המוסדות השונים בעיר בתחום החינוך. ללימודים יוכלו להירשם בעלי תואר ראשון בתחומים רלוונטיים כמו חינוך ומדעי החברה, שסיימו ויותר. כדי 80 את לימודיהם בציון שתיפתח קבוצה סגורה לאנשי חי כ נוך מחריש ותושבי העיר יש צורך נרשמים לפחות. הלימודים 30- ב יתקיימו במכללת גורדון במתכונת של יום בשבוע למשך שנתיים, והם יואצו בהתאם ללוח הזמנים והרצון של הקבוצה הלומדת. למשתתפים בתוכנית הלימודים תוענק הנחה כלכלית, והם גם יקבלו הטבה בש כ ווי אלפי שקלים בצורת קורס להנ כ חיית קבוצות.

האקדמית גורדון ועיריית חריש בשיתוף עם משרד החינוך - מחוז חיפה מציגות:

M.Ed תואר שני בחינוך . הזדמנות ייחודית לנשות ולאנשי חינוך בחריש בתנאים ייחודיים M.Ed. ללמוד בקבוצה ייחודית תואר שני

מה אנו מציעים?

קבוצת לימוד סגורה לצוותי החינוך של חריש תוכניות לימודים מותאמות לצורכי הקהילה בחריש שיטות הוראה מגוונות ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות אפשרות לביצוע עבודת הגמר במסגרת פרויקטים בחריש בשיתוף אגף חינוך אפשרות לשלב לימודים ועבודה: לימודים רק פעם בשבוע

קורס הנחיית קבוצות חינם | ₪ 1,000 הטבה על סך הטבות בלעדיות:

תוכניות הלימוד לבחירתכם

. בניהול וארגון מערכות חינוך M.Ed. יזמות בחינוך ניהול ומנהיגות במערכות חינוך (פורמאליות ובלתי פורמאליות) . חדשנות בחינוך ב M.Ed.

! פתיחת התוכניות מותנית במספר נרשמים

*הלימודים יתקיימו בימי רביעי או חמישי (בהתאם לנתוני ההרשמה)

לפרטים והרשמה 04-8590105

9 גיליון מס' 14

חינוך

אחוז 90 היחידה לקידום נוער: מהתלמידים נבחנו לבגרות! ומעניקה הזדמנות נוספת לבני נוער שנשרו ממסגרות חינוכיות 2020 היחידה שהוקמה באוקטובר אחרות רשמה הישג נאה אחרי חצי שנת פעילות בלבד. בקרוב: תוכנית למניעת נשירה מבתי ספר

הנוער גם בתהליך מול צה"ל, ההכנה לצו הראשון וההכוונה לתפקידים השונים שבהם הם מעוניינים לשרת. כחלק מהפעילות החברתית ביחי כ דה לקידום נוער חגגו בהי"לה יחד עם התלמידים את פורים וחנוכה, וצבעו יחד את קירות היחידה כח כ לק מסדנה בת חמישה מפגשים שבה הנערים בחרו את הציורים והצבעים. "אנחנו ממשיכים לפ כ עול, ללמוד, ללוות סביב שירות משמעותי, ולהתאים לכל נער ונע כ רה את החליפה הייחודית והנכונה ביותר עבורם", אומרת בוצין.

הצלחה משמעותית ליחידה לקידום נוער (היל"ה) בח כ

כחלק מהניסיון המתמיד למ כ נוע נשירה מהלימודים תתחיל היחידה לקידום נוער להפעיל בקרוב את תוכנית "גשרים" בבתי ספר בחריש. מדריך ייכ כ נס לבתי הספר, יאתר תלמידים שנמצאים בתהליך נשירה סמוי או גלוי ויעזור להם יחד עם היל"ה ליצור קשר מחודש עם בית הספר והלמידה. הנער יק כ בל מעטפת הוליסטית של ליווי בבית, בבית הספר, בפעולותיו אחר הצהריים ובכל מה שמע כ סיק אותו.

אחוז מהלומדים בה ניגשו 90 : ריש ח � למבחן בגרות/גמר א 2020 בחורף רי סמסטר למידה אחד בלבד. מדובר בהישג ליחידה שהוקמה בעיר רק באוקטובר האחרון, ונועדה לקלוט נערות ונערים שנפלטו ממסגרות חינוכיות אחרות. כיום לומדים ביחי כ בני נוער, שהצטרפו בשלבים 20 דה שונים של השנה. הם מודרכים על ו � מקצ 11 ידי שש מורות המלמדות י � שנות ל 12 עות לבגרות ולתעודת מוד. הצוות החינוכי בראשות מנהלת היחידה ענת בוצין עוזר לחלק מבני

studio positivo

עיריית חריש משיקה את האפליקציה העירונית החדשה

ים פעולות ִ ע ְ צּ ַ ב ְ מ ומקבלים מידע ועדכונים בקלות ובמהירות ישירות לסמארטפון!

חפשו "חריש" באפסטור או בגוגל פליי

15 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

עיריית חריש נערכת לפתיחת שנת הלימודים הבאה

אם יש לך גישה ואהבה לילדים בואי להיות חלק מצוות החינוך האיכותי שלנו!

studio positivo

דרושות סייעות לגני ילדים

סייעות במשרה מלאה סייעות אישיות / רפואיות עובדת עירייה מהיום הראשון תנאים סוציאליים מלאים

Ruthie.y@harish.muni.il : לפרטים ושליחת קורות חיים המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

9 גיליון מס' 16

ספורט

הצצה לאולם הספורט החדש שייפתח בקרוב ברחוב דפנה מקומות ישיבה. האולם ישמש לפעילויות 120 שני מגרשי כדורעף, שישה סלים, סטודיו רחב ידיים ו ספורט מגוונות ובהן תחרויות, חוגים, ופעילות ספורט קהילתית. תתחדשו!

מבט מבפנים. צילומים: מור שקיפי לאטי

העבודות להקמת אולם הספורט הראשון של חריש

ברחוב דפנה נמצאות בשלבי סיום. האולם ישמש לפעילויות ספורט מגוונות ובהן חוגים, תח כ רויות ופעילות חוגית ופעילות ספורט קהילתית. 1,500 האולם נבנה על שטח של מ"ר. יש בו שני מגרשי כדורעף תקניים לרוחב וסטודיו עם רצפת מ"ר. יוצבו בו 120 פרקט בשטח 16 , חבלי טיפוס 6 , סלים 6 גם סולמות, מתקן מתח, מתקן חב כ לים לטיפוס ומתקן טבעות. מדובר באולם כדורסל רב תכליתי שבו נבנו גם חדרים למשחקים תחרותיים, ובהם מחסן גדול לא כ חסון הציוד, חדרי שופטים ומל כ

מבט מבחוץ

טאים. למי שיחפוץ לבוא ולצפות כיסאות. 120 במשחקים שמורים

תחות. רוחבו ואורכו נועדו לתת דגש על מרחב פעולה לספור כ

17 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

ספורט

למקום, היכון – צא! מסלול "נינג'ה רחוב" לילדים בחריש העירייה שרטטה מסלול "נינג'ה רחוב" מצויר ברחוב טורקיז, ומסלול נוסף בביה"ס היסודי בשכונת הפרחים. המשתתפים יוכלו להשתמש באפליקציה שתיתן להם משימות ותמדוד את הזמנים שבהם יסיימו את המסלול

צילומים: מור שקיפי לאטי | מסלול הנינג'ה ברחוב טורקיז

זווית, גשר המספרים, נינג'ה על חבל, אבני טיפוס, קפיצה בחבל, קפיצה למרחק, עמידה על רגל אחת, קפיצת ברכיים לחזה וריצת ספרינט. קרין פלג-נוימן, מנה כ לת מחלקת הספורט בעירייה, הסבירה כי המסלולים נועדו לעודד ילדים לבצע פעילות ספורט והם יוכלו לעשות זאת בזמן ההפסקה, בעת טיול עם הכלב, בהלי כ כה בפארק או באימון מתוכנן. כולם מוזמנים!

העירייה שרטטה מסלול "נינג'ה רחוב" באורך של

מטר ברחוב טורקיז ליד מגרש 100 הכדורגל הסינתטי במטרה לעודד פעילות גופנית בקרב ילדים. מס כ לול נוסף שורטט בבית הספר היסודי בשכונת הפרחים. רמת הקושי במסלולים מותאמת לגילי ולילדים עם צרכים 9-12 ,6-9 ,3-6 מיוחדים. ניתן לשפר את חוויית מסלול הנינג'ה באמצעות ברקוד שיפעיל אפליקציה, שתשלח משי כ מות ותמדוד זמנים. בין המתקנים שבהם ניתן להש כ תמש דרך האפליקציה: סטפר, ריצה לאורך מסלול נחש מפותל, פוש אפ (שכיבות סמיכה), קפיצת הצפרדע, מבוך, טבעות, ישיבת

9 גיליון מס' 18

studio positivo

הפח מלא? מגלים אחריות ומשליכים את האשפה בפח הסמוך!

הפח מלא? מגלים אחריות ומשליכים את האשפה בפח הסמוך!

studio

לא לידו ולא על המדרכה אשפה משליכים רק בתוך הפח.

לא משליכים גזם, קרטונים וגרוטאות לפח הטמון כדי שלא הוצאת גזם וגרוטאותמותרת בימי הפינוי לחסום את פתח הפח.

אריזות ריקות? נייר? קרטון דק? משליכים לפח המתאים ולא לפח הטמון

על לא משאירים בגדים ישנים, מכשירי חשמל וגרוטאות רצפת הפח הטמון, כדי לאפשר את הנפת הפח ופינויו רצפת הפח הטמון, כדי לאפ ר את הנפת הפח ופינויו

מצוין! רק ודאו שולחים את הילד להשליך את האשפה בפח? קודם שבכוחו לפתוח את הפח ולהשליך את האשפה פנימה קודם שבכוחו לפתוח את הפח ולהשליך את האשפה פנימה

קנסות יינתנו על השלכת אשפה ועדי בתים, שימו לב! מחוץ לפח והוצאת גרוטאות וגזם שלא בימי הפינוי קנסות יינתנו על השלכת אשפה מחוץ לפח והוצאת גרוטאות וגזם שלא בימי הפינוי

העיר שלנו הפנים שלנו

עיריית חריש עיריית חריש

19 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

studio positivo

העיר שלנו הפנים שלנו

אריזותפלסטיק לסוגיו אריזותמתכת לסוגיה קרטוני משקה קופסאותשימורים שקיותפלסטיק

מתחם אשפה ביתית

פח טמון

הפח הכתום אריזות ריקות

הפח הכחול נייר, עיתונים וקרטון דק

פסולת ביתית

מרחב ציבורי

קרטונייה קרטונים

מִחְזוּרית לבקבוקי פלסטיק

הפח הסגול אריזות זכוכית

בקבוקי שתייה

יש להוציא את הפסולת למקום נגיש/ייעודי סמוך לכביש

פסולת אלקטרונית

גזם וגרוטאות

14:00 מהשעה הוצאה ביום ג' 11:00 בשעה ועד יום ד' איסוף ביום ד'

14:00 מהשעה הוצאה ביום ד' 11:00 בשעה ועד יום ה' איסוף ביום ה'

למידע נוסף 106 / * 6719 מרכז שירות לתושב harish.muni.il

צפוי העובר על החוק ₪ 475 לקנס של

9 גיליון מס' 20

תרבות

ספרייה קהילתית ראשונה נפתחה בחריש ספרים ועוד 7,000- הספרייה החדשה הוקמה במרכז התרבות והפנאי ברחוב שוהם. לרשות המנויים עומדים כ אלפי ספרים דיגיטליים, וקטלוג ממוחשב שמסייע בחיפוש ובהשאלה

ספרים ממתינים 7,000- כ לכם בספרייה הקהילתית

בספרייה שני מדורים: אחד לס כ פרות כללית והשני מותאם לצי כ בור התורני-חרדי. היצע הספרים כולל מגוון ז'אנרים ומותאם לכל הגילים. הרישום לספרייה מתא כ פשר רק לתושבי חריש ומתבצע בהתאם להצגת תעודת זהות. מחיר מינוי שנתי לכל משפחה שקלים והכסף ינותב 60 הוא לרכישת ספרים ולקיום פעילויות נוספות בתחומי הספרייה. לרשות הקוראים עומד קטלוג אינטרנטי שבו ניתן לראות מה כ בית את היצע הספרים הקיימים, לערוך חיפוש לספר המבוקש ולבדוק האם הוא זמין להשאלה. ספר שיוזמן על ידי מנוי במער כ כת הקטלוג יישמר עבורו למשך שלושה ימים. לכל מנוי יש מספר

קורא שבאמצעותו יוכל לשאול גם ספרים דיגיטליים. הזמנות או הארכת זמן ההשאלה יוכלו להת כ בצע פיזית מהדלפק או באמצעות קטלוג הספרייה האינטרנטי. הספרייה הקהילתית תוכננה כך שהיא תוכל לתת מענה תרבותי מותאם לכלל המגזרים בחריש. העירייה פועלת כדי לקבל תקצוב נוסף במטרה להגדיל את מלאי הספרים ולהרחיב את השירות. הספרייה הוקמה על בסיס קהילתי בעזרת פורום תושבים מתנדבים, אשר לצד הספרנית יסייעו גם בתפעול הספרייה השוטף

העירונית החדשה, שהוקמה במר כ .73 כז תרבות ופנאי ברחוב שוהם אלפי ספרים דיגיטליים נוספים עומדים להשאלה למנויי הספרייה. הספרייה הוקמה על בסיס קהילתי בעזרת פורום תושבים מתנדבים, אשר לצד הספרנית יסייעו גם בתפעול הספרייה השוטף. ספרים רבים נרכשו מתקציב עירוני, וחל כ קם נתרמו על ידי תושבים.

בספרייה שני מדורים: אחד לספרות כללית והשני מותאם לציבור התורני-חרדי

21 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש חינוך עיר ני

צילומים: מור שקיפי לאטי | הפארק בשכונת הפרחים

תבלו: שלושה פארקים חדשים נפתחו בחריש שניים מהפארקים בשכונת בצוותא והשלישי בשכונת הפרחים. התושבים יכולים ליהנות ממדשאות, מתקני משחק לילדים, פרגולות עם נקודות ישיבה ועוד. מוזמנים להגיע!

ייחודית, סמוך לה רחבת ישיבה. הפרגולה מובילה אל שדרת דו כ לבים צעירים ומדשאה, ומשם פנימה לכיוון הוואדי. בפארק מד כ שאה רחבת ידיים ומתקני משחק לילדים. כל המתקנים הוצבו על משטח גומי. במקום הוצבה גם פרגולה עם מקומות ישיבה ונקו כ דות תצפית אל הוואדי.

חריש התחדשה בשלושה פארקים עירוניים רחבי ידיים

מבין השניים והוא משתרע על דונם. בחלקו העליון 4.13 פני מתקני מגלשות גבוהות עם טי כ פוס מאתגר, מדשאות ואזורים עם שולחנות פיקניק. בחלקו התחתון שולחנות ארוכים ומד כ שאות, אזור עם מתקני משחק לפעוטות ופרגולה ייחודית למפ כ גשים קבוצתיים. בפארק ההרפתקאות, המשתרע ש � דונם, יש מתקני מ 2.3 על פני חק מגוונים (גשר, סולמות ומג כ לשות), מדשאות רחבות ידיים וחורשה עם שולחנות פיקניק.

ומזמינים. בשכונת בצוותא הוקמו שני פארקים ברחוב רעות, ובשכונת הפרחים פארק של תשעה דונמים סמוך לכיכר הזיתים. בשכונה מתוכנן להיפתח בקרוב פארק נוסף.

הפרחים: תצפית אל הוואדי

בצוותא: גבעות והרפתקאות

הפארק הסמוך לכיכר הזיתים דונם ויש לו 9 משתרע על פני שתי כניסות: משכונת הפרחים ומשדרות דרך ארץ. ברחבת הכ כ ניסה הראשית נבנתה פרגולת אבן

ברחוב רעות נפתחו שני פארקים: פארק ההרפתקאות ופארק הגב כ עות. פארק הגבעות הוא הגדול

פארק הגבעות בשכונת בצוותא

פארק ההרפתקאות החדש בשכונת בצוותא

9 גיליון מס' 22

עירוני

עם הפנים לעתיד: עודכנה הפרוגרמה למבני ושירותי ציבור לאחר שנה של עבודה מאומצת אושרה התוכנית המעודכנת של עיריית חריש לתכנון והקמת בתי ספר, מרכזים קהילתיים ומבני ציבור בעיר. הפרוגרמה מעניקה תמונה כוללת של הצרכים העירוניים לטווח הרחוק

הדמיה: גושן אדריכלים | הדמיית בית הספר היסודי החדשני וגני הטבע בשכונת החורש

אושרה התוכנית המעודכנת של עיריית חריש לתכנון

רונות מנחים נוספים: פריסת מבני ציבור באופן שתתאפשר הגעה רג כ לית אליהם; הצבתם כך שישתלבו עם הרחוב: ותכנון באופן שימנע הצבת גדרות, תכנון כניסה מזמינה ועוד. סיום העבודה על הפרוגרמה המ כ עודכנת הוא בשורה תכנונית משמ כ עותית לחריש, והיא כוללת את מי כ פוי כל הצרכים העתידיים של העיר ואת האתגרים התכנוניים שחריש עומדת בפניהם כיום בעזרת עבודה מבוססת נתונים וצופה פני עתיד. הפרוגרמה נותנת למקבלי ההח כ לטות בעירייה תמונת מצב כוללת של חריש באכלוס מלא, ומסייעת להמשיך לתכנן באופן מדויק את העיר לטווח ארוך של שנים קדימה. את תהליך גיבוש הפרוגרמה המעודכנת הובילו מספר עקרונות מנחים, שמטרתם לייצר סביבה עירונית בטוחה, מזמינה ואיכותית

בשורה תכנונית לחריש הפרוגרמה החדשה היא עדכון לפ כ מ � , ו 2018 רוגרמה שנערכה ביולי 57- תייחסת ליעד אוכלוסייה של כ אלף תושבים. מטרת העדכון היא התאמת התפיסה התכנונית לשי כ נויים בצרכים ובהקצאות השטחים, הנובעים מצמיחתה של העיר בשנ כ תיים האחרונות. את תהליך גיבוש הפרוגרמה המ כ עודכנת הובילו מספר עקרונות מנחים, שמטרתם לייצר סביבה עירונית בטוחה, מזמינה ואיכו כ תית. אחד המרכזיים שבהם הוא פריסת שירותי הציבור בהתאם למרכזיות המיקום שנבחר. עי כ קרון נוסף הוא בנייה קומפקטית להגברת הייעול וצמצום עלויות התחזוקה. עוד עיקרון מנחה שהוביל את גי כ בוש הפרוגרמה הוא שילוב שירו כ תים: הקמת מספר שירותי ציבור באותו מבנה או מתחם במטרה לייעל את השימוש בקרקע. עק כ

והקמת מבני הציבור בעיר. התכנית גובשה על ידי אגף ההנדסה בעירייה בעזרת חברת "ויאפלן" לאחר עבודה מאומצת שארכה כשנה. לפרוגרמה תכנונית מעודכנת יש חשיבות רבה לכל עיר, ועל אחת כמה וכמה לעיר בהקמה כמו חריש, שקברניטיה צריכים לצפות פני עתיד כדי לקבל החלטות מושכלות שישפיעו על העיר למשך שנים ארוכות. התוכנית מתייחסת לתהליך תכנון והקמת כלל מבני הציבור העתידיים בחריש: בתי ספר, גני ילדים ומעו כ נות, מרכזים קהילתיים, מועדוני נו כ ער, מתקני ספורט, בתי כנסת, מק כ וואות ושירותים עירוניים נוספים. הפרוגרמה החדשה היא עדכון לפרוגרמה שנערכה , ומתייחסת ליעד 2018 ביולי אלף 57 אוכלוסייה של כ תושבים

23 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

תעסוקה

צילום: מור שקיפי לאטי | " השטח שבו מתוכננת לקום שכונת "חריש דרום

הופקדה התוכנית להקמת שטחי התעסוקה ב"חריש דרום" תוכנית הבינוי של "חריש דרום" הופקדה בוועדה לתכנון ולבנייה. ראש העיר יצחק קשת תמך בהפקדת התוכנית רק לאחר שמשרד הבינוי הסכים לדרישתו לכרוך את קידומה בתחילת ביצוע כביש גישה נוסף לחריש, ולקדם את שיווקי השטחים למסחר ותעסוקה לפני שיווק יחידות הדיור

, וכריכת הקמת הכביש 611 כביש בקידום הקמת "חריש דרום".

מות של מסחר ומשרדים. לשכונה החדשה יש משמעות כפולה עבור חריש: באזורי התעסוקה והמסחר צפויים להיפתח מקומות עבודה רבים עבור תושבי העיר, יש גדי כ לו באופן משמעותי את ההכנסות לקופה הציבורית ויתרמו רבות לאיתנות הכלכלית של חריש. בשנה שעברה הודיע ראש העיר שלא יאשר יותר שיווק של יחידות דיור נוספות בחריש, עד שהעירייה תקבל ערבויות שיבטיחו את אית כ נותה הכלכלית של הרשות המקו כ מית. הודעתו באה על רקע סיומה המתקרב של התמיכה הממשלתית להקמת חריש, שבהיעדר אזורי תעסוקה ומסחר גדולים הכנסותיה עדיין מגיעות בעיקר מארנונה למ כ גורים. אחד מהתנאים שהציב ראש העיר לשיווק יחידות דיור נוספות בעיר היה קידום הקמת כביש גישה נוסף לחריש. בעירייה השקיעו מאמץ רב מול משרד הבינוי ומשרדי הממשלה סביב קידום תוכנית "חריש דרום" ודרישותיה התקבלו, ובהן: לא לא כ פשר מתן היתרי בנייה למגורים לפ כ ני תחילת העבודות בשטח להקמת

הופקדה בוועדה לתכנון ול כ בנייה תב"ע (תוכנית בינוי

עיר) לשכונה העתידית "חריש דרום", שבה מתוכננים לקום שטחי מסחר ותעסוקה גדולים. ראש עיריית חריש יצחק קשת תמך בקידומה של התוכנית רק לאחר שמשרד הבינוי קיבל את דרישתו שלא לאפשר מתן היתרי בנייה למגורים בשכונה העתידית לפני תחילת ביצוע העבודות של כביש 611 הגישה הדרומי לחריש (כביש בחלק שיחבר את "חריש דרום" לכ כ ניסה החדשה לחריש). שכונת "חריש דרום" תוכננה בראייה מתקדמת של עירוב שימושים, והיא משלבת שטחי תעסוקה ומסחר עם שטחי מגורים שכונת "חריש דרום" תוכננה בראייה מתקדמת של עירוב שימו כ שים, והיא משלבת שטחי תעסוקה ומסחר עם שטחי מגורים. בשכונה מתוכננים לקום אזור תעסוקה לצד בנייני מגורים, המשולבים עם קו כ

דרישה נוספת שהעלתה העירייה והתקבלה קובעת כי שיווק יחידות הדיור ב"חריש דרום" יקודם אך ורק בשיתוף פעולה מלא עם העירייה, תוך התייחסות למצבה הכלכלי וליכולתה לתת שירות לתושבים נו כ ספים. הוסכם כי השיווק הראשוני ב"חריש דרום" יהיה קודם כל של מסחר, ורק אחר כך של מגורים. קידום התוכניות מהווה עבור חריש בשורה משולשת: קידום פתרון תחבורה משמעותי לחריש, יצירת מקומות עבודה עתידיים בחריש וגם קידום איתנותה הכלכלית של העיר. קידום התוכניות מהווה עבור חריש בשורה משולשת: קידום פתרון תחבורה משמעותי לחריש, יצירת מקומות עבודה עתידיים בחריש וגם קידום איתנותה הכלכלית של העיר

9 גיליון מס' 24

עירוני

ביטחון מצולם: החל תהליך התקנת מצלמות נוספות בחריש 48 תעבורת התקשורת של המצלמות תתבצע באמצעות סיבים אופטיים שישפרו משמעותית את איכות מצלמות שפועלות בחריש 250 הצילום והיכולת לנתח אירועים. מצלמות אלה מצטרפות לכ-

מגבירים את הביטחון האישי: העירייה מתקינה

התקשורת של המצל כ מות מתבצעת באמצ כ עות סיבים אופטיים, המשפרים באופן משמ כ עותי את איכות הצילום ואת היכולת לניתוח אירועים. הפעילות בת כ חום המצלמות מתואמת עם המשטרה ומסייעת באיתור חשודים. פרויקט המצלמות מקו כ דם במסגרת הפעילות השוטפת של העירייה למען ביטחון התושבים, מתוך מגמה לאפשר שגרת חיים בטוחה ככל שניתן בעיר שנמצאת בתהליך הקמה.

ר � מצלמות אבטחה נוספות ב 48 חבי חריש. המצלמות יפנו לר כ חובות ולפארקים, יחוברו למו כ שעות 24 קד העירוני ויפעלו ימים בשבוע. 7 , ביממה מטרת הפרויקט היא לתעד מעשי ונדליזם, פריצות וגני כ בות רכב ושאר מעשי פשיעה ועבריינות במרחב הציבורי, וכן להוות אמצעי נוסף לפיקוח על תהליכי הבנייה המואצים בעיר והרתעה. המצלמות החדשות יצטרפו מצלמות האבטחה שכבר 250- ל פזורות ברחבי העיר. תעבורת

הסטודנטים של רופין "מתכננים" את חריש במסגרת שיתוף פעולה ייחודי בין העירייה למכללת הטכנולוגית רופין – בית הספר להנדסאים, יגישו סטודנטים לאדריכלות ועיצוב פנים עבודות גמר ובהן תכנון מבנים בחריש

וכך יכלו הסטודנטים וגם המרצים של המכללה הטכנולוגית רופין להיחשף לתנופת הבנייה בחריש ולהתרשם מאופי הבנייה האדרי כ כלית שלה. הפרויקטים שאותם יציגו הסטודנטים יכללו את כל הפרטים החל משלב התכנון הר כ עיוני ועד לתוכניות הביצוע ברמה הגבוהה ביותר. "במהלך הסיורים הסברתי לסטודנטים על החזון התכנוני של העיר ועל העקרו כ נות המנחים אותנו בבניית מבני הציבור שבה. הפרויקט הזה מרגש בעיניי כי הוא מחבר בין האק כ דמיה לפרקטיקה, וחושף לפני קהילת המתכננים את החזון של כ נו, את איכות התכנון ואת איכות

החיים שאליהם אנחנו מכוונים בבניית העיר חריש".

המכללה הטכנולוגית רופין ועיריית חריש יצרו שיתוף

פעולה ייחודי, ובמסגרתו יגישו הסטודנטים במגמת אדריכלות ועיצוב פנים פרויקט גמר של תכ כ נון מבנים בחריש. לטובת המיזם הוקצו לסטודנטים ארבעה מגר כ שים בעיר ועליהם הם יתכננו בית מלון, מתנ"ס, מרכז קהילתי, מרכז אופניים ועוד. הפרויקטים יוצגו בתערוכה שתתקיים בחריש. הקשר בין מכללת רופין לבין חריש נוצר באמצעות אדריכלית העיר, גלי עבאדי, אשר לימדה בעבר במכללה. במסגרת שיתוף הפעולה נערכו גם סיורים בעיר,

מדובר בשיתוף פעולה ראשון בהיקפו בין עיריית חריש לבין המכללה הטכנולוגית רופין. הס כ טודנטים והמרצים נחשפו בצורה מוחשית לאופן שבו נבנית עיר וכיצד לתכנן פרויקט אמיתי על פי פרמטרים שנקבעו מראש על פי אפיונה של חריש. בהקשר זה יש לציין כי הפרויקטים שיוצגו יהיו למטרת לימודים בלבד, אך יתנו השראה לחשיבה רעיונית רעננה.

התערוכה תוצג עם הגשת עבו כ דות הגמר.

25 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

studio positivo

שלא נדע!

אבל שנדע איפה יש ם( ֵ ע ְ פ ַ )מ דפיברילטור

שימוש בדפיברילטור במקרים של דום לב עשוי להציל חיים! עיריית חריש הציבה עשרה מכשירי החייאה במקומות ציבוריים. הפריסה העירונית לפניכם:

מבנה העירייה

בית ספר כנפי רוח בנים 8 רחוב רימון בחדר מורים

בית ספר חזון שמעון 60 רחוב אורן במשרד המזכירה בית ספר רונה רמון 1 רחוב דפנה במשרד המזכירה

78 רחוב גפן במרכז שירות לתושב

מרכז תרבות ופנאי 73 רחוב שוהם בלובי

בית ספר תלמי רון 13 רחוב ברקת בחדר מורים

בית ספר אתגרי העתיד 26 רחוב כלנית בחדר מורים

בית ספר מעיין האמונה 10 רחוב אלון בחדר מורים בית ספר תלמי הדר 6 רחוב מרגלית במשרד המזכירה

מוקד הביטחון העירוני 72 רחוב גפן

דפיברילטור נמצא גם באחת משתי ניידות הסיור העירוני 050-504-9401

9 גיליון מס' 26

תקלה במרחב הציבורי? פונים למרכז שירות! תקלה בשטח הפרטי? לוקחים אחריות!

שטח פרטי לוקחים אחריות!

מרחב ציבורי

*6719 / 106 מתקשרים אלינו!

פיצוץ צינורות מים במדרכות, בכבישים או בפארקים

פיצוץ צינורות מים בשטח הבניין או חצר הבניין

תקלות בתאורת רחוב בכבישים, במדרכות או בפארקים

תקלות תאורה בשטחי הבניינים ובמגרשי החנייה הפרטיים

גיזום צמחייה או גדר חיה הפולשת לשטח הציבורי, שמקורה בשטח הבניין

גיזום צמחייה המהווה מטרד או מפגע, שמקורה ברחוב או בפארק

הדברת מעופפים, חולדות ושאר מזיקים בשטח הבניין, מגרש החנייה בבניין או חצר הבניין

הדברת מעופפים, חולדות ושאר מזיקים במדרכה, בכביש או בפארק

מפגעי לכלוך במדרכה, בכביש, ברחוב או בפארק

מפגעי לכלוך בשטח הבניין, מגרש החנייה בבניין או חצר הבניין

לעירייה אין סמכות לטפל בתקלות שימו לב! ובמפגעים בשטחי הבניינים ובשטחים פרטיים

עיריית חריש

27 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

studio positivo studio positivo

p.olim@harish.muni.il | (+972) 52-4203188 : רוסית, אנגלית m.olim@harish.muni.il | (+972) 52-5393847 : ספרדית, פורטוגזית, אנגלית megasher.fr@harish.muni.il | (+972) 52-366-1107 צרפתית: alona@harish.muni.il : כל השפות , אנחנו נשמח לעזור להם! צרו קשר מכירים עולים חדשים בחריש?

ועוד בדיקת זכויות, הרשמה לאולפן, טיולים, רישום למוסדות חינוך

שירות חדש לתושבי חריש דוברי השפה הרוסית: דף פייסבוק עירוני ברוסית, שבו מתפרסמים העדכונים החשובים והמידע שכדאי לדעת

ВПЕРВЫЕ:

חפשו בפייסבוק: @HarishInRussian

страница мэрии Хариша в Facebook на русском языке

www.facebook.com/HarishInRussian

9 גיליון מס' 28

ОБЗОР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Успех пилотного про екта кооперативного автомобиля В рамках совместного пред приятия города с компани ей «Шломо Сикст» в Харише работают 3 кооперативных автомобиля. Для проекта муниципалитет выделил два парковочных места на обще ственной стоянке на улице Та мар и одно на улице Савьон в районе Прахим. Автомобили можно арендовать прямо че рез мобильное приложение. Ключ ждет вас в машине. В свете успеха проекта муни ципалитет продлил пилотный период еще на три месяца. По окончании этого срока муници палитет взвесит возможность продолжения проекта в свете данных о его использовании.

мает 4130 кв. м. В его верхней части установлены вы сокие горки с воз можностью инте ресного лазания, разбиты лужайки и площадки со сто ликами для пикни ка. В нижней части расположены лу жайки и длинные столы, игровая

площадка для малышей и ори гинальная беседка для груп повых встреч. В парке приключений есть множество детских игровых площадок, просторные лужай ки и роща со столиками для пикника. Открыт парк и в микрорайо не Прахим рядом с площадью Ха-Зейтим. Парк занимает площадь 9000 кв. м и имеет

Новый спортивный зал на улице Дафна В зале будут две волейболь ные площадки, шесть корзин, просторная студия и 120 поса дочных мест. В зале есть две стандартные волейбольные площадки и студия с паркет ным полом площадью 120 кв. м. В нем будут установлены 6 корзин, 6 веревок для спор тивного лазания, 16 лестниц, гимнастические снаряды, устройство для спортивного лазания и гимнастические кольца. Это многоцелевой ба скетбольный зал, где также построены помещения для соревновательных игр, в том числе большой склад для хра нения оборудования, судей ские комнаты и раздевалки. Ожидается, что в ближайшее время строительные работы будут завершены.

два входа: один со сто роны квартала Прахим, другой с бульвара Де рех Эрец. В парке есть просторная лужайка и игровые площадки для детей. Все сооружения установлены на рези новой поверхности. На месте также установле на беседка с сидячими местами и смотровыми площадками, обращен ными на вади.

В городе открыты три новых парка На улице Реут в м и к р о р а й о н е Цавта открылись два парка: парк п р и к л ю ч е н и й и парк холмов. Парк холмов яв ляется большим из двух и зани

Детская трасса «Улица ниндзя» в Харише Муниципалитет расчертил до рожку «Улица ниндзя» на ули це Туркиз и еще одну трассу в начальной школе в районе Прахим. Участники могут поль зоваться приложением, кото рое будет давать им задания и измерять время прохождения трассы.

29 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

ОБЗОР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ Информация и новости от муниципалитета Хариша на русском языке Продолжаются работы на дорожной развязке МАГАВ. Школь ники Хариша примут участие в научно-технической програм ме в центре «Технода». Для развития спорта оборудованы две трассы проекта «Ниндзя». Завершается строительство спор тивного зала на улице Дафна. В городе открыты три новых парка. Успех проекта кооперативного автомобиля Работы по строитель ству дорожной раз вязки МАГАв в самом разгаре стие в серии из 20 встреч от личников в сфере технологий, космоса и медицины.

дороге. По соседству с пово ротом на Хариш с 65-й трассы будет построен подземный переход для пассажиров об щественного транспорта (пе шеходов). В рамках проекта уже обустроены существую щие въезды в кибуц Баркай и в Махане Шломо. Сотни школьников Ха риша примут участие в научно-технической программе для отлич ников в «Технода». В наступающем учебном году (2021/22) все первоклассни ки и все учащиеся 1-6 классов школ для детей с особыми потребностями в первом-ше

Программа также будет спо собствовать развитию сбор ной команды лучших учеников Хариша. Некоторые из встреч пройдут и в Харише в рамках углубления школьного техноло гического образования и с це лью создания научно-техноло гической основы обучения в го роде. Многолетняя программа составлена в свете центрально го принципа системы професси онального образования в Хари ше: обучение, ориентирован ное на учащихся. Эта концепция позволяет каждому ученику пол ностью раскрыть свой потенци ал и заниматься в соответствии со своими интересами.

Развязка отменит необходи мость в одноименном пере крестке и участке шоссе меж ду ним и площадью с круго вым движением, что сделает Хариш одним из самых доступ ных городов для шоссе №6. По оценкам компании «Нетивей Исраэль», ожидается, что раз вязка откроется для движения в начале 2022 года. Стоимость проекта составляет около 550 миллионов шекелей. Новая развязка, строящаяся в настоящее время к западу от существующего перекрестка Мишмар ха-гвуль, позволит снести его , а также участок дороги между ним и пере крестком с круговым движе нием на шоссе 574. На месте площади будет возведен обо рудованный светофорами перекресток с двухполосным движением в каждую сторону, а также путепровод над авто магистралью 65 (шоссе Вади Ара), который обеспечит бес перебойное движение по этой

стом классах примут уча стие в четы рех встречах в центре «Те х н од а » . Одновремен но команды из 15 выда ющихся уче ников 4, 5, 7 и 8 классов примут уча

9 גיליון מס' 30

RESUMEN EN ESPAÑOL

Éxito del Proyecto Piloto: El Vehículo Cooperativo en Harish 3 vehículos cooperativos operan en Harish como parte de un proyecto conjunto con la empresa Shlomo Sixt. La Municipalidad ha asignado para este proyecto dos espacios de estacionamiento en el estaciona miento público de la calle Tamar y uno en la calle Savyon en el vecin dario Shjunat Haprajim. Los autos están disponibles para alquilaros mediante la aplicación. La llave es tará esperandote en el coche. Debido al éxito del proyecto, la Municipalidad extendió la du ración del Piloto por otros tres meses. Al final del período, la Municipalidad considerará la continuación del proyecto, ba sándose en los datos de uso.

y cubre 4.13 Hectáreas. En la parte supe rior hay altos toboganes con d e s a fi a n t e s escaladas, cés ped y áreas con mesas de pic nic. En la par te inferior hay largas mesas y césped, un área con insta

laciones de juego para niños pequeños y una pérgola única para reuniones grupales. El parque de aventuras tiene una variedad de instalaciones de juego, amplios prados y una arboleda con mesas de picnic. En el barrio de las flores (Shju nat Haprajim), se ha abierto un

canastas, 6 cuerdas de escala da, 16 escaleras, un dispositivo tensor, un dispositivo de cuerda de escalada y un dispositivo de anillos. Se trata de una cancha de baloncesto de múltiple uso, con salas de juegos competiti vos, que incluye una gran insta lación para guardar los equipa mientos, salas de jueces y ves tuarios. Se espera que las obras de construcción se completen brevemente. Tres nuevos parques fueron inaugurados en Harish Se abrieron dos parques en la calle Reut en el barrio BeT zavta: el Parque de Aventuras (Park Haharpatkaot) y el Par que de las Colinas (Park Hag vaot). El Parque de las Colinas es el más grande de los dos

parque cerca de la Plaza de los Olivos (Kikar Hazeitim). El parque cubre 9 Hec táreas y tiene dos entradas: una desde el vecindario Shju nat Haprajim y otra desde Shderot De rech Eretz. El parque tiene un espacioso césped e instalacio nes de juego para niños. Todos los accesorios se colo

caron sobre una elástica s u p e r fi c i e de goma. También se instaló una pérgola con asientos y puntos de observación hacia el wa di.

Pista “Ninja Street” para los niños de Harish La Municipalidad ha diseñado una pista “Ninja Street” en la calle Turquis, y otra pista en la escuela primaria en el vecin dario Shejunat Haprajim. Los participantes pueden utilizar la aplicación que les dará tareas y medirá los tiempos en que com pletarán la pista.

31 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

RESUMEN EN ESPAÑOL

Información y actualizaciones de la Municipalidad de Harish en idioma español El trabajo en el intercambio vial Magav está adelantando. Estudiantes de Harich partici parán en un programa científico-tecnológico en Technoda. Se han diseñado dos pistas ninja para deportes. El pabellón de deportes en la calle Dafna está casi terminado. Se han inaugurado tres parques en Harish. El proyecto Vehículo Cooperativo es todo un éxito.

de 15 estudiantes sobresalientes de los grados 4, 5, 7 y 8 partici parán en un ciclo de 20 sesiones de excelencia, en los campos de la tecnología, el espacio y la me dicina. El programa también fomenta rá un grupo de excelencia a ser electo entre los estudiantes de Harish. Algunas de las jornadas se realizarán en Harish, como parte de la profundización del campo tecnológico en las escue las de Harish y con el objetivo de crear un ancla científico-tecno lógica en la ciudad. El programa plurianual se formuló a la luz del principio del sistema educativo de Harish: “El aprendizaje cen trado en el alumno”. Es decir, un concepto que permite a cada alumno alcanzar su máximo po tencial y participar en sus pro pias áreas de interés. El nuevo pabellón de deportes de la calle Dafna El salón incluirá dos canchas de voleibol, seis canastas, un am plio estudio y 120 asientos. El salón cuenta con dos canchas laterales de voleibol y un estudio con piso parquet de 120 metros cuadrados. También albergará 6

cruce sema forizado con dos carriles en cada dirección y también un puente sobre la carretera 65 (Carretera Wadi Ara) que permitirá el tráfico conti nuo de pasa jeros en esta

Se encuentran en curso las obras para la construcción del Intercambio Vial Magav El intercambio vial cancelará el cruce Magav y la sección de la carretera entre el cruce y la pla za y hará de Harish una de las ciudades más accesibles a la Carretera 6. Según Netivei Israel, se espera que dicho Intercambio Vial se abra al tráfico a principios de 2022. El proyecto cuesta alre dedor de 550 millones de NIS. El nuevo Intercambio Vial, que actualmente se construye al oeste del cruce actual de Magav, cancelará el cruce, así como el tramo de carretera entre el cruce y la plaza en la carretera 574. En lugar de la plaza se construirá un

carretera. Además, cerca del desvío de la Ruta 65 de Harish, se construirá un pasaje subterrá neo para los usuarios del trans porte público (peatones). Como parte del proyecto, ya se han arreglado las entradas al Kibbutz Barkai y Majané Shlomo. Cientos de estudiantes de Harish participarán en el Programa de Excelencia Científica en “Technoda” En el próximo año escolar, (5782 - 2022) todos los estudiantes de primer grado y todos los estu diantes de la educación especial de primero a sexto grado, asisti rán a cuatro reuniones en Tech noda. Al mismo tiempo, equipos

9 גיליון מס' 32

עדכונים מהעירייה בזמן אמת ! WhatsApp - ישירות ל

studio positivo

052-577-577-5 את המספר . שמרו 1 בזיכרון הטלפון שלכם ”צרפו אותי“ . שלחו 2 להצטרפות:

עדכונים רשמיים ומאומתים בלבד!

עדכונים נוספים

עבודות בכביש

סגירת רחובות

עדכוני חינוך

אירועי תרבות ופנאי

הפסקות מים

הנחיות בעת חירום

להצטרפות לקבוצת העדכונים: סרקו את הברקוד ואח"כ לחצו על כפתור "שלח"

Made with FlippingBook - Online magazine maker