ראשון לעסקים | גיליון מס' 3

מרכז העסקים החדש של ישראל

, ראשון איילון, אגמים וצריפין 1000- מנהלת ה עקבו אחרינו:

www.1000muni.co.il | 1000- ה |

The 1000 district

הדמיה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online