ראשון לעסקים | גיליון מס' 3

פרוייקטים בצמיחה בעיר ראשון לציון

החברה הכלכלית גם פיתוח שבילי אופניים ודרכי תחבורה אחרות. מנכ"ל החכ"ר הוא אמנון ספרן ומועסקים בה עשרות עובדים מצוינים שאני נוהג לקרוא להם "סיירת מטכ"ל". אתם אחראים גם על הפרויקט ברמת אליהו? "החכ"ר אחראית גם על פרויקט בינוי- פינוי - בינוי ברמת משפחות יעברו 61 - אליהו, שתושביה יפונו במספר שלבים משפחות 91 לנחלת בחודש ספטמבר הקרוב, לאחר מכן משפחות למתחם 150- יעברו לנוריות ובשלב הבא יעברו כ . עם פינוי 750- ובהמשך לנחלת יהודה יעברו עוד כ 1000- ה הבניינים הללו תחל הבניה ברמת אליהו וכל מי שבחר להישאר בשכונה יגור בבניינים החדשים" אסף דעבול, משנה לראש העיר, מ"מ יו"ר החברה הכלכלית, יו"ר ועדת מכרזים ויו"ר מתנ"ס רמת אליהו. בתפקידיו הוא אחראי על מדיניות פיתוח מתחמי העיר החדשה, בכלל זה צריפין, שכונות רקפות, נרקיסים, נורית, .1000- חצבים וכמובן מתחם ה

מה הם תחומי הפעילות של החכ"ר? "החברה הכלכלית בונה מעונות, גני ילדים, בתי הספר, בתי כנסת, מקוואות ומוסדות הציבור בשכונות החדשות, מיזמי מבנים למסחר ובנוסף יוזמת פרויקטים של דיור בר השגה. בחודש יוני אשתקד נפתחו מעונות הסטודנטים המעניקים פתרון דיור להשכרה בסטנדרטים גבוהים במחירים מופחתים וכוללים גם מרכז מסחרי בו מופעלים בתי עסק המספקים את כל צרכי המחייה היומיומיים של הסטודנטים ותושבי השכונות באזור. החברה הכלכלית אחראית גם על פיתוח הפארק הגדול שייבנה בצריפין שם החלו עבודות הפיתוח לשלב א' כאשר הפארק עתיד דונם ויכלול מדשאות, מתחמי פיקניק 750- להתפרש על כ ופארק אקסטרים ראשון מסוגו בארץ. בתחום אחריות

18

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online