ראשון לעסקים | גיליון מס' 3

עניינים תוכן

6 ' עמ

מפת המתחמים | מיקום

8 ' עמ

ראש עיריית ראשון לציון ראיון עם רז קינסטליך, | חזון

12 ' עמ

ראיון עם עדי ברוק, | הוא מותג על 1000 - מתחם ה , ראשון איילון, אגמים וצריפין 1000 - מנכ"ל מנהלת ה

16 ' עמ

מנכ״לית נתיבי איילון ראיון עם אורלי שטרן, | תחבורה

18 ' עמ

פרויקטים בצמיחה בעיר ראשון לציון , משנה לראש העיר, מ״מ יו״ר החברה הכלכלית, אסף דעבול יו"ר ועדת מכרזים ויו"ר מתנ"ס רמת אליהו

20 ' עמ

אדריכל אריה קוץ | המגזין

22 ' עמ

מנכ״ל קבוצת עמרם אברהם ראיון עם נועם גרייף, | שיווק הנדל״ן

24 ' עמ

אדריכלית נוף ורדית צורנמל | סביבה וקיימות

26 ' עמ

כתבו עלינו

התמונה להמחשה בלבד

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online