ראשון לעסקים | גיליון מס' 3

כתבו עלינו

גיא נרדי | 28.7.22

דונם במתחם האלף 18 ראשל"צ: דירות 450 מיליון ש״ח לטובת הקמת 893 נרכשו ב החברות עמרם אברהם ושי חי אחזקות זכו במכרז של עיריית ראשל"צ לרכישת שלושה מגרשים במערב העיר - המיועדים למסחר ומגורים; עמרם אברהם סיימה היום את הנפקת מיליון שקל 139 סדרת האג"ח הראשונה שלה, במסגרתה גייסה כ חברת עמרם אברהם הודיעה היום שזכתה, בשיתוף עם חברת שי חי אחזקות, במכרז של עיריית ראשל"צ ותרכוש שלושה מגרשים במתחם האלף בראשל"צ, בשטח כולל מיליון שקל. בחטיבת הקרקע ניתן יהיה להקים פרוייקט 893 דונם, במחיר של 18 של כ- מ"ר מבני ציבור. 300 מ"ר שטחי מסחר וכ- 7,083- יח"ד, כ 450 בהיקף של

שלומית צור | 28.7.22

עסקת ענק במתחם האלף: חברת עמרם אברהם מיליון שקל 893 דירות ב- 450 זכתה בקרקע ל עיריית ראשון לציון שיווקה במכרז שלושה מתחמים שבהן זכו החברות החברות עמרם מ"ר שטחי 7000 אברהם ושי חי אחזקות, שיקימו על הקרקע, בנוסף לדירות, גם מ"ר מבני ציבור 300 מסחר ו-

26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online