ראשון לעסקים | גיליון מס' 3

הדמיה

הדמיה

יכיל הצצות לכיוון האגם, למוקדי מים קטנים ולשקעים מיוחדים שתפקידים הוא שמירת עצי אקליפטוס ותיקים, שרידים לנוף החולות. ותקשור למתחם האגמים ואגם הנקיק למערכת נופית חווייתית אחת. השלב הראשון, לב הפארק, נמצא בביצוע. הוא כולל דונם, וביצועו 50- את עיקר מערכות המים, בשטח של כ מתוכנן להסתיים בסוף השנה הבאה. אדריכלית הנוף ורדית צורנמל, שותפה עם מיכל טורנר ב'צורנמל טורנר אדריכלות נוף', תל אביב מאמר זה פורסם והוצג בכנס 2022 בבטאון איגוד אדריכלי הנוף, דצמבר השנתי של אדריכלות הנוף ״(אי) חוסן עירוני״ צוות הפרויקט: ארז ויניק, תמר קוטלר, שקד גיל, שירי ירקוני, איתן אגדס, דניאל גרשוני, עדי באום טמיר. ארכיטקטורה: ניר קוץ; ניהול: האחים מרגולין; ניקוז: דובי בוגייסקי, חג"ם; מערכות מים ביולוגיות: יעל בן צבי, ווטרבייב; אגרונומית: דפנה הלביץ; סביבה: יוזמות; קונסטרוקציה: רוקח אשכנזי; הדמיות: וויופוינט.

אשר בונות את הפארק ובהן משולבים אזורי משחק ופעילויות נוספות היוצרות עניין, המתקבל מהמפגש בין הנופים בפארק. כך ניתן לחוות את האגם מתוך שביל ריצה העובר במדרון השתול צמחייה מקומית או בשהייה ברחבה המרכזית המדורגת והמוצלת. המדשאה רחבת הידיים מן העבר השני גולשת אל האגם וממשיכה אל שטחי ההצפה מדרום לו, הנטועים כחורשת צפצפות. רוב השנה המדשאה תשמש כר לפעילות, לרבות התכנסות ומגרשי משחק עונתיים ובחורף יכולה לקלוט נגר עילי באירועי גשם. דיוש, ריצה וחויות טיול צף מערכת התנועה העיקרית של הפארק- לאופניים, לריצה ולטיול, תעבור מחוץ לשטחי ההצפה העונתיים. היא תמשיך לעבור לאורך הפארק השקוע, כך שאחד מרחובות הרוחב העיקריים בשכונה יעבור כגשר מעליה. גשרים וגשרונים נוספים מתוכננים לחבר בין חלקי הפארק על מנת להפוך את שטח ה - "ווטלנד" לחוויה של טיול "צף". הטיול

מובל מים

מובל מים הזנת מים שאיבה לאגם הסופרלנד מי נגר ממובל אזורי ומי מזגנים מקור מים: הזנת מים שאיבה לאגם הסופרלנד

מקור המים : מי נגר ממובל אזורי ומי מזגנים

דונם 7 | אגם קבוע אגם קבוע דונם 7

דונם 8 | אחו לח

אחו לח 8 דונם

דונם 9 | איגום עונתי איגום עונתי 9 דונם

25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online