ראשון לעסקים | גיליון מס' 3

תסביר "זה מתחיל בראש וראשונה בעירייה שיזמה את הקמת המנהלת, העניקה לה את הסמכות עם האחריות, תקצבה את הפרויקט מראש טרם מכירת הקרקעות, השקיעה משאבים ופשוט אפשרה לנו לעבוד. דוגמא פשוטה אך חשובה ומשמעותית: על מנת לווסת את התנועה, העירייה השקיעה משאבים רבים ממקורותיה במעטפת התחבורתית של המתחם, שאפשרה לנו גם 1000- לבצע תכנון קפדני של כל הכניסות והיציאות ל 350 ובנוסף, גשר הולכי רגל ורוכבי אופניים מרשים של מטר שיהיה הגשר הכי גדול בארץ שעובר מעל נתיבי איילון." מסביר ברוק. "באופן הזה הצלחנו להגדיר מוצר חדשני עם הבטחה שנטועה במציאות. החדשנות באה לידי ביטוי על פי התוכן: בעירוב השימושים, בבניה ירוקה, בנגישות תחבורתית בתכנון עירוני אופטימלי, וביכולת לתכנן מגורים במקום העבודה. אנשים יכולים לדמיין את הפסקת הצהריים שלהם עם הילד בבית, ולשלב את הקניות, הבילויים, מקום העבודה והמגורים יחד. כשכל אחד יבין היכן החדשנות הזו פוגשת את החיים עצמם במתחם- זה יעצים את הנחשקות של הוא "מותג על "- חוד החנית של 1000 המקום. מתחם ה תנופת ההתחדשות בראשון וראש חץ שמושך למעלה את העיר".

טובה למרות שהאזור עדיין מתפתח". ברוק מוסיף כי חלק מההיערכות לקראת האיכלוס לוותה בחשיבה ותכנון מראש של בעיות אובייקטיביות שעלולות לצוץ במסגרת הניידות במתחם. "סוגיות של התניידות בתוך המתחם, חניה, דרכי גישה ועוד - תוכננו, ויצרנו עבורם פתרונות מראש. ישבנו עם מנהלי משאבי אנוש ומנהלי תפעול ולוגיסטיקה בחברות שמתאכלסות, הגדרנו תרחישים אפשריים ויצרנו מראש פתרונות לבקשות שעלו מכיוונם. , והקצנו 1000- הקמנו חניונים זמניים בתוך מתחם ה שאטלים בתדירות תכופה עבור מי שיאלץ לחנות במקום רחוק יותר, או לא יעשה שימוש בחניונים החדשים שהכשרנו בסמיכות למשרדים. אני מאוד מקווה שהחוויה תהיה טובה וגם אם יהיו תלאות או קשיים בדרך תהיה אוזן קשבת והם יטופלו מיידית" איך אתה מסביר ?1000- את סוד ההצלחה של ה בכמה מילים: אימוץ שאיפה למצוינות. בשתי מילים: גישה חדשנית שמהותה היא בנכונות להקשיב, להשקיע משאבים ולבצע בקפדנות על פי התכנון. יש הנהגה שנותנת מענה ופתרונות במקומות שזה נדרש – וזה עובד!"

הדמיה

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online