ראשון לעסקים | גיליון מס' 3

הדמיה

6.5 התעסוקה הענק, שעמלנו על תכנונו והקמתו במשך 60,000 שנים אינטנסיביות. קבוצת פרשקובסקי מאכלסת תתאכלס קבוצת 2025- מ"ר לתעסוקה בימים אלה, וב מ"ר. 50,000 הביטוח הפניקס שעוברת לקמפוס לשטח של אנחנו ממשיכים בכל הכוח בפיתוח 1000- לצד מתחם ה מתחמי העסקים הנוספים- בראשון איילון עם בנייתו של בית החולים החדש של אסותא, ואכלוס בית דיור מוגן של בית בלב מקבוצת מכבי. קידמנו שחרור חסמים באגמים מהלך שיאפשר הוצאת היתרי בניה. בצריפין אנו שוקדים על הכנת השכונות החדשות לקליטת התושבים והמשך אכלוס על כל המשתמע, כשעל הפרק צפי אכלוס של ואנו נערכים לקליטתם בהתאם". 2023 - יח"ד, ב 1000 - כ איך נערכים לאתגר האכלוס? "שלב האכלוס יצר עבורנו אתגר חדש אבל נערכנו אליו בקפידה. גיבשנו מדיניות "מיטיבה" תחת העקרון של להיות פתוחים וקשובים ככל האפשר, לא לחסוך במאמצים ומשאבים. אנחנו שואפים לכך שבאי המתחם ירגישו שהם "בבית". יש כתובת ברורה ואחראית לכל מה , ובמילים 1000 - שקורה בתוך גבולות הגזרה של מתחם ה אחרות - "יש אמא ואבא." בכוונתנו לספק מענה וטיפול מידי לבעיות תפעוליות במידה ויצוצו, משום שאנו מבינים ששלב ההתאקלמות בסביבה חדשה עבור העובדים גם היא לא פשוטה, ונרצה לספק חוויה של סביבת עבודה

?1000- מהו הסטטוס העדכני במתחם ה "אכלוס המתחם החל במרץ השנה, ואנחנו בעיצומו של תהליך קליטת העובדים. בשלב זה מדובר בעובדי החברות 1000- המובילות מהסקטור העסקי שבחרו במתחם – ה והביעו אמון בעיר ראשון לציון והראשונים שבהם הם עובדי קבוצת דיסקונט. אנחנו, כנציגי העירייה מול הדיירים החדשים, מתכוונים לשמר את האמון הזה שניתן בנו, לא רק מול החברות שעוברות למתחם, אלא גם מול היזמים הנוספים, המשקיעים, הספקים, העובדות, העובדים וכלל בעלי העניין, לרבות תושבי תושבי ראשון לציון בכללותם. צריך להבין שמתן אמון בנו כמנהלת, ובראשון לציון כעיר קולטת הוא צעד לא מובן מאליו. אמון היא מילת המפתח, במיוחד כשמנהלים שיח עם המגזר העסקי. כשקיים אמון ולא כעוד קלישאה, אז מתאפשרת עשיית עסקים. קל וחומר כשמדובר בפרויקטים עתירי תשתיות ותקציבים, ריבוי שחקנים ומורכבות מאוד גבוהה של תהליכים". איזה פרוייקטים מתאכלסים? "בשלב הראשון התחיל איכלוס של מטה קבוצת דיסקונט , CAL שכולל את בנק דיסקונט, בנק מרכנתיל, חברת ויזה שנים. 4 שעוברים לקומפלקס במתחם שבנייתו החלה לפני זוהי הסנונית הראשונה שמבשרת על הקמת מטרופולין

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online