גוטשטיין קרמיקה | חוברת הטבות למעצבים

מהדורה דיגיטלית

Join Our Club

1.9.2023 - 1.1.2024 ( לרבעון יעדים ) *המתנות הינן בנוסף לעמלת הייעוץ

Design Club

אדריכלים ומעצבים יקרים/ות תוכנית היעדים של מועדון גוטשטיין נוצרה מתוך רצון לתגמל אתכם על העבודה הקשה ועל שיתוף הפעולה עימנו. בהיותכם חלק ממועדון המעצבים הייחודי שלנו תוכלו להנות מהטבות ייחודיות, מתנות שוות וצ'ופרים שנוצרים תוך המון מחשבה והשקעה. כמו כן, בהיותכם חלק מהמועדון תוכלו להנות בין היתר מימי הכיף המיוחדים שלנו, שבהם תפגשו בתכנים מעניינים ומשמעותיים שאין באף מקום אחר. הינכם חלק גדול ממערך העבודה שלנו, ועל כך אנו מודים לכם. נשמח להמשיך לעמוד לשירותכם , ולספק לכם וללקוחותיכם את המוצרים והשירות הטובים ביותר.

150'000 עסקאות בסך:

:1 אופציה

ש"ח 1,500 שובר קניה בזארה בסך של

יום פינוק וספא זוגי במלון יוקרה :2 אופציה

יום כיף באמצ"ש, באחד ממלונות הספא של רשת ישרוטל: אחוזת הבריאות והספא יערות הכרמל, מלון כרמים בהרי ירושלים,מצפה הימים בגליל, אוריינט ירושלים או רויאל ביץ' ת"א. דק' לאדם לבחירה מרשימה, 50 חוויה הכוללת טיפול ספא של עד ארוחת בוקר או ארוחת צהריים ושימוש חופשי במתקני הספא באחד ממלונות היוקרה.

:1 אופציה 220'000 עסקאות בסך:

ש"ח 2,000 בסך BUY ME שובר של הניתן למימוש ברוב בתי העסק בארץ

:2 אופציה

מכונת קפה יוקרתית של נספרסו

300'000 עסקאות בסך:

:1 אופציה

שואב אבק אלחוטי Dyson V11™ Absolute Extra Red או Dyson V12 Detect™ Slim Absolute

:2 אופציה

לילה זוגי במלון יוקרה

לילה זוגי משודרג באמצ"ש באחד ממלונות היוקרה ושימוש חופשי במתקני המלון והספא של אחד ממלונות רשת ישרוטל: אחוזת יערות הכרמל, מצפה הימים שבגליל,כרמים בהרי ירושלים,אוריינט ירושלים, רויאל ביץ' ת"א או רויאל ביץ' אילת חצי פנסיון החבילה כוללת: לילה זוגי באמצ"ש, שימוש חופשי במתקני המלון והספא, טיפול ספא לאדם במלונות אוריינט ירושלים או רויאל ביץ' ת"א בלבד

400'000 עסקאות בסך:

:1 אופציה

שעון יוקרתי אפל ווטש 8 (הדגם היוקרתי) סדרה מ"מ 41 פלדת אל חלד בקוטר

Apple Watch Series 8 Cellular + wifi

:2 אופציה

שובר נסיעה לחו"ל לכל יעד בעולם ש"ח ! 4,000 בשווי

דגשים לגבי תוכנית ההטבות

1.9.23-1.1.24 בתאריכים תקפות ההטבות . ל " הנ התאריכים במסגרת במלואן וישולמו שיבוצעו חדשות רכישות על ויחולו .) כלול אינו מ " המע סכום ( החודשים ארבעת פני על שיצטבר רכישות של הכולל הסכום הינו היעדים סכום . מעלה המצוינים על האדריכלים קשרי מנהלת עם קשר ליצור ת / המעצב על )1.1.24( ל " הנ התקופה בתום . ההטבה את לממש מנת . להטבה הזכות את מבטלת שבוטלה רכישה . בלבד הספקים באחריות הינם במתנה הניתנים המוצרים . למוצרים בנוגע שירות לתת / להחליף / לתקן אחראית אינה קרמיקה גוטשטיין . מחדש צבירה נדרשת הטבה לכל . ת / הנוסע עבור ל " לחו נסיעות ביטוח על אחראית אינה קרמיקה גוטשטיין את לממש אפשרות ואין במידה , פנוי מקום בסיס על הינם ל " ובחו בארץ המלון בתי . שווה בסכום אחרת הטבה תינתן השובר יולי חודשי את כוללים ואינם ש " מוצ או ' ד -' א בימי תקפים ישרוטל חברת של שוברים . הרשת של שיווקיים פרוייקטים או , חגים , אוגוסט המעצב אם ההטבה למימוש ת / המעצב של זכאותו את לבטל רשאית קרמיקה גוטשטיין 10.1.24 לתאריך עד ההטבה למימוש בנוגע האדריכלים קשרי למנהלת פנה לא

האדריכלים קשרי מחלקת מנהלת עם קשר ליצור ניתן שאלה בכל

חלובה נטלי 052-7367040 design@gutstein.co.il

, ראשון לציון 37 יצחק בן צבי

כל הזכויות שמורות לגוטשטיין בע"מ

Made with FlippingBook - Share PDF online