קטלוג השירותים גולד פקטור, 2024

בונה ת חדות – א שיטת שיטת ייעוץ וליווי של גולד פקטור

3

2

1

גורמי סיכון • זמינות למענה הנדרש • מצב בריאותי ורגשי • מיפוי גורמים מעקבים • סביבה בטוחה

ביטוח כלכלי • מיפוי מקורות פיננסים • איתור ומימוש זכויות • השוואת מחירים • ביטוחים סיעודיים • בניית מסלול מימון אופטימלי

אפיון סוציאלי • הכרות פסיכו סוציאלית אישית • גיל ומצב משפחתי • הרגלי חיים • אופי ומאפיינים אישיותיים • צביון וערכים • דיוק צרכים וקשיים • סביבת מגורים מועדפת

6

5

4

משפטי • מיקוד מידע משפטי • התכנות למינוי אפוטרופוס • ייפוי כוח מתמשך

חלופות הטיפול הקיימות • אפיון ודיוק מקורות מידע • אופטימיזציה להשוואה טיפול ביתי מול דיור מוסדי • מיפוי תחזית אתגרים והזדמנויות לכל אחת מהחלופות • זמינות המענה

זכויות • מיפוי ומיקוד זכויות למימוש • ביטוח לאומי (חוק סיעוד) • משרד הבריאות (קוד אשפוז) • משרד הרווחה (הועדה) • ארגון לניצולי שואה

8

Made with FlippingBook Annual report maker