קטלוג השירותים גולד פקטור, 2024

לשם כך אני פה. בסיוע עם ניסיון רב שרכשתי בליווי ותמיכה משפחות בצמתי חייהם שהפגישו 25,000- עבור למעלה מ אותם בטיפול ותמיכה בהורים ובני זוג בזקנה, אני מבקשת לחזק אתכם ומזמינה אתכם לצעוד איתי יחד לעבר השינוי לזקנה שלמה.

- מייסדת שותפה ומנכ"לית גולד פקטור מריה כץ

36

Made with FlippingBook Annual report maker