קטלוג השירותים גולד פקטור, 2024

. היתכנות כלכלית לדיור מותאם בזקנה 3

איך לבנות תכנית מימון במימוש זכויות ולהרוויח שקט כלכלי במעבר לבית אבות / דיור מוגן.

250,000 בישראל חיים כ-מיליון אזרחים ותיקים מהם אזרחים ותיקים המוגדרים כבעלי צורך בעזרה ותמיכה. עד , צפויה אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל 2035 שנת איש ואישה. 1,700,000- להגיע לכ

אחד הפתרונות הבולטים למענה לצרכי אוכלוסיית הוותיקים הוא תחום שירותי הדיור מוגן / תומך / סיעודי.

הערכות כלכלית מוקדמת הנשענת על מיצוי זכויות ומידע מקצועי מאפשרת לאדם בגיל המבוגר ומשפחתו לקבל החלטות מושכלות ולעשות בחירות מוצלחות יותר.

מה תקבלו בהתכנות מימונית לדיור מותאם בזקנה? עם מה תצאו מהתכנות מימונית? המומחים שלנו יערכו סימולציה אישית להערכת מסלול מימון אופטימלי ביותר לפתרונות דיור המותאמים. • תקבלו תכנית אישית מודפסת ומסודרת עם פירוט כל זכות רלוונטית למימוש בהתאם לשלב ההחלטה של מעבר מהבית. • תדעו מה העלויות של פתרונות הדיור המומלצים. • מה חשוב לדעת לפני חתימת הסכם.

16

Made with FlippingBook Annual report maker