קטלוג השירותים גולד פקטור, 2024

השירותים שלנו עבור המשפחות

תכנית מגירה למעבר לפתרון דיור מותאם

ייעוץ וליווי להתאמת פתרונות דיור לגיל המבוגר

אופטימיזציה לפתרון דיור המותאם ביותר

היתכנות כלכלית לדיור מותאם בזקנה

סיור מודרך לבתי דיור בליווי מומחה

ביקור בית סוציאלי לפתרון דיור מותאם

10

Made with FlippingBook Annual report maker