מבצע Freesbe לעמיתי מועדון יחד

רמת אבזור בטיחותי

תאור דגם

קוד דגם

מושבים 7 2 x 4 E-Light Hybrid ל׳ בנזין אוטומט 1.5 אקסטרייל מושבים 7 4 x 4 e4orce ל׳ בנזין אוטומט 1.5 אקסטרייל

154 ,153 ,152 158 ,157 ,156

6 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת בטיחות נמוכה

רמת בטיחות גבוהה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker