מבצע Freesbe לעמיתי מועדון יחד

רמת אבזור בטיחותי

תאור דגם

קוד דגם

E-Light Hybrid ל׳ בנזין אוטומט 1.3 קשקאי e-Power ל׳ בנזין אוטומט 1.5 קשקאי

189 ,187 ,186 199 ,198 ,197

6 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת בטיחות נמוכה

רמת בטיחות גבוהה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker