מבצע Freesbe לעמיתי מועדון יחד

רמת אבזור בטיחותי

תאור דגם

קוד דגם

Acenta Tech ל׳ אוט׳ 1.6 e-Hybrid ג׳וק

200 202

3 3

Acenta Tech 2TONE ל׳ אוט׳ 1.6 e-Hybrid ג׳וק

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת בטיחות נמוכה

רמת בטיחות גבוהה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker