מבצע Freesbe לעמיתי מועדון יחד

נהלים ותנאים כלליים

נהלי הזמנת רכב רשאים לרכוש מכוניות במסגרת המבצע עמיתי מועדון ״יחד״ ובני משפחתם מקרבה ראשונה בלבד (אב, אם, אחות, בני זוג נשואים, בן, בת, אח) עם הצגת כרטיס עמית מועדון ״יחד״ ותעודה מזהה. להזמנת המכונית ולמימוש ההטבה יש להגיע לאולמות התצוגה של פריסבי (להלן: "היבואן"). בעת ביצוע ההזמנה, . יתרת התשלום תבוצע תוך שבעה ימים לכל המאוחר ₪2,000 יידרש המזמין בתשלום דמי מקדמה בסך ממועד פתיחת ההזמנה או מיום הגעת המכונית לארץ וקליטתה במלאי היבואן. במידה ולא השלים המזמין ימים ממועד קבלת ההודעה, רשאי היבואן לבטל את הקצאת המכונית למזמין 7 את מלוא התשלום תוך וההזמנה תראה כאילו בוטלה על ידי המזמין וזאת ללא כל התראה נוספת. מועדון ״יחד״ לא ילווה את תהליך הרכישה והמסירה. האחריות לטיב הרכב, המתנות ואיכות המבצע היא של פריסבי. שיבוץ שלדה להזמנה בכפוף לתשלום מלא עבור הרכב. תוקף המבצע או עד גמר מלאי המכוניות המוקצב במסגרת מבצע זה לעמיתי מועדון ״יחד״, 31.01.24 המבצע בתוקף עד ליום . כל המחירים כוללים מע"מ ואינם 2023018 ' הקודם מביניהם. מחירי המכוניות מבוססים על מחירון פריסבי מס כוללים אגרת רישוי. המחירים מתייחסים למלאי המכוניות המוקצב לעמיתי מועדון ״יחד״. מחירי המכוניות המופיעים בעלון זה הינם אינפורמטיביים ויקבעו על פי מחירון החברה התקף ביום התשלום המלא. המחירים . www.ima.org.il/yahadclub העדכניים למבצע זה יפורסמו באתר האינטרנט של מועדון ״יחד״ מועדי אספקה ימי עבודה של שלטונות המכס (לא כולל ימים שישי ושבת), 14 רכב הנמצא במלאי יסופק תוך מיום השלמת מלוא התשלומים הנדרשים וכל הניירת הנדרשת כולל לרישוי הרכב. במקרה של הזמנת רכב שטרם נכנס למלאי בארץ, שיבוץ השלדה יהיה בכפוף לתשלום מלא על הרכב, וזאת מבלי לפגוע באופציית ביטול ההזמנה. ביטול הזמנה ביטול הזמנה הינו בכפוף לתנאי ביטול ההזמנה כמצוין בהסכם ההזמנה לרכישת רכב חדש ובלבד שטרם נרשמה בעלות על שם המזמין ושטרם בוצעו התקנות. במקרה של ביטול הזמנה כתוצאה מהודעת המזמין .₪100 ליבואן, או מאי תשלום מלוא מחיר הרכב במועד שנקבע, ייגבו מהמזמין דמי ביטול בסך הטבה להזמנת 25% בגין הזמנת אביזרים מהתקנה מקומית (אצל היבואן) יזכה עמית מועדון ״יחד״ להנחה בגובה האבזור. תקנון פריסבי איננה אחראית להסדר תנאי המימון. אין כפל מבצעים והנחות. המפרט הטכני, הגימור והאבזור המחייבים על פי המפרטים באולמות התצוגה. תמונות כלי הרכב בעלון להמחשה בלבד. טל"ח.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker