מבצע Freesbe לעמיתי מועדון יחד

רמת אבזור בטיחותי

תאור דגם

קוד דגם

4 x 4 Luxe ל׳ 3.5 QX60 4 x 4 Sensory ל׳ 3.5 QX60

40 39

6 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת בטיחות נמוכה

רמת בטיחות גבוהה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker