מבצע Freesbe לעמיתי מועדון יחד

רמת אבזור בטיחותי

תאור דגם

קוד דגם

4 x 4 Luxe ל׳ 2.0 QX55 4 x 4 Essential ל׳ 2.0 QX55

24 20

5 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת בטיחות נמוכה

רמת בטיחות גבוהה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker