מבצע Freesbe לעמיתי מועדון יחד

רמת אבזור בטיחותי

תאור דגם

קוד דגם

2 x 4 Luxe ל׳ 2.0 QX50 4 x 4 Sport ל׳ 2.0 QX50

28 27

5 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת בטיחות נמוכה

רמת בטיחות גבוהה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker