מבצע Freesbe לחברי מועדון אשמורת

נהלים ותנאים כלליים

נהלי הזמנת רכב רשאים לרכוש מכוניות במסגרת המבצע חברי הסתדרות המורים וחברי מועדון אשמורת ובני משפחתם מקרבה ראשונה בלבד (אב, אם, אחות, בני זוג נשואים, בן, בת, אח) עם הצגת כרטיס חבר הסתדרות המורים או כרטיס אשראי אשמורת ותעודה מזהה. להזמנת המכונית ולמימוש יתרת התשלום תבוצע תוך שבעה ימים לכל המאוחר ממועד פתיחת ההזמנה או מיום הגעת 7 המכונית לארץ וקליטתה במלאי היבואן. במידה ולא השלים המזמין את מלוא התשלום תוך ימים ממועד קבלת ההודעה, רשאי היבואן לבטל את הקצאת המכונית למזמין וההזמנה תראה כאילו בוטלה על ידי המזמין וזאת ללא כל התראה נוספת. מועדון אשמורת לא ילווה את תהליך הרכישה והמסירה. האחריות לטיב הרכב, המתנות ואיכות המבצע היא של פריסבי. שיבוץ שלדה להזמנה בכפוף לתשלום מלא עבור הרכב. תוקף המבצע או עד גמר מלאי המכוניות המוקצב במסגרת מבצע 30.4.24-1.4.24 המבצע בתוקף בין התאריכים זה לחברי הסתדרות המורים וחברי מועדון אשמורת, הקודם מביניהם. מחירי המכוניות מבוססים . כל המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים אגרת רישוי. המחירים 2024004 ' על מחירון פריסבי מס מתייחסים למלאי המכוניות המוקצב לחברי מועדון אשמורת. מחירי המכוניות המופיעים בעלון זה הינם אינפורמטיביים ויקבעו על פי מחירון החברה התקף ביום התשלום המלא. המחירים העדכניים . www.ashmoret-itu.co.il למבצע זה יפורסמו באתר האינטרנט של מועדון אשמורת מועדי אספקה ימי עבודה של שלטונות המכס (לא כולל ימים שישי ושבת), 14 רכב הנמצא במלאי יסופק תוך מיום השלמת מלוא התשלומים הנדרשים וכל הניירת הנדרשת כולל לרישוי הרכב. במקרה של הזמנת רכב שטרם נכנס למלאי בארץ, שיבוץ השלדה יהיה בכפוף לתשלום מלא על הרכב, וזאת מבלי לפגוע באופציית ביטול ההזמנה. ביטול הזמנה ביטול הזמנה הינו בכפוף לתנאי ביטול ההזמנה כמצוין בהסכם ההזמנה לרכישת רכב חדש ובלבד שטרם נרשמה בעלות על שם המזמין ושטרם בוצעו התקנות. במקרה של ביטול הזמנה כתוצאה מהודעת המזמין ליבואן, או מאי תשלום מלוא מחיר הרכב במועד שנקבע, ייגבו מהמזמין דמי ביטול .₪100 בסך הטבה בגין הזמנת אביזרים מהתקנה מקומית (אצל היבואן) יזכה חבר הסתדרות המורים וחבר מועדון להזמנת האבזור. 25% אשמורת להנחה בגובה תקנון פריסבי איננה אחראית להסדר תנאי המימון. אין כפל מבצעים והנחות. המפרט הטכני, הגימור והאבזור המחייבים על פי המפרטים באולמות התצוגה. תמונות כלי הרכב בעלון להמחשה בלבד. טל"ח. ההטבה יש להגיע לאולמות התצוגה של פריסבי (להלן: "היבואן"). .₪2,000 בעת ביצוע ההזמנה, יידרש המזמין בתשלום דמי מקדמה בסך

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online