אמה וייג יבוא בע"מ | קטלוג מוצרים

Shinobu Pure malt whisky

Shinobu Blended Whisky

אמה וייג יבוא בע״מ

EMMA WAIG IMPORT LTD

43% אלכוהול מ"ל 700 נפח 4520971500034 : ברקוד

43% : אלכוהול מ"ל 700 : נפח 4520971500010 : ברקוד

SHINOBU LIGHTLY PEATED PURE MALT

43% : אלכוהול מ"ל 700 : נפח 4520971500348 : ברקוד

9

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease