אמה וייג יבוא בע"מ | קטלוג מוצרים

Grand Mayan Blanco )Silver(

Grand Mayan Ultra Aged LIMITED EDITION

אמה וייג יבוא בע״מ

EMMA WAIG IMPORT LTD

40% : נפח כוהל

מיושנת בחביות אלון אמריקאיות ובחביות שנים, 7- קוניאק צרפתיות כ 40% : נפח כוהל מ"ל 75 0 793573228079 : ברקוד

נפח וברקוד:

מ"ל 200

מ"ל 100

051497291730

089552110337

1.750

מ"ל 750

793573228024

793573863720

Grand Mayan Extra Anejo

Grand Mayan Reposado

הטקילה מיושנת בחביות בורבון לשעבר ובחביות שנים 5 שנים ועד 3 קוניאק צרפתיות מינימום 40% : נפח כוהל

חודשים ובחביות 6 מיושנת בחביות אלון אמריקאי למשך חודשים 8 קוניאק צרפתיות למשך חודשיים נוספים סה"כ 40% : נפח כוהל

נפח וברקוד:

נפח וברקוד:

מ"ל 200

מ"ל 100

מ"ל 750

מ"ל 200) (אפור 051497291716 מ"ל 750) (אפור 089552110351

051497291716

793573228093

793573228017

1.750

מ"ל 750

1.750

793573228000

793573863713

051497291617

5

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease