אמה וייג יבוא בע"מ | קטלוג מוצרים

ליקר פיג' 20% : אלכוהול מ"ל 700 : נפח 7290018553046 : ברקוד

ליקר פינה קולדה 17% אלכוהול מ"ל 700 נפח 7290018553022 : ברקוד

אמה וייג יבוא בע״מ

EMMA WAIG IMPORT LTD

ליקר טריפל סק 17% : אלכוהול מ"ל 700 : נפח 7290018553015 : ברקוד

ליקר בננה 17% : אלכוהול מ"ל 700 : נפח 7290018553039 : ברקוד

ליקר בלו קירסאו 17% אלכוהול מ"ל 700 נפח 7290018553589: ברקוד ברנדי ארטמיס

ליקר פיסאנג 17% : אלכוהול מ"ל 700 : נפח 7290018553596 : ברקוד

משקה בטעם ברנדי 36% : אלכוהול מ"ל 700 : נפח 7290018553855 : ברקוד

35

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease