אמה וייג יבוא בע"מ | קטלוג מוצרים

MASAHIRO Pure Malt Whisky 12 Years Old Oloroso Sherry Cask

MASAHIRO Pure Malt Whisky

אמה וייג יבוא בע״מ

EMMA WAIG IMPORT LTD

וויסקי זה מיושן בחביות שרי ובורבון למשך שנים ולאחר מכן חצי שנה בחביות ג'ק 3 דניאל במילוי ראשון 43% : אלכוהול

שעורה מאלט, התישן לפחות 100% מזוקק עם שנים בחביות של בורבון לשעבר של אלון 11 אמריקאי וסיים בחביות שרי אולורוסו שמולאו חודשים. 12 לראשונה במשך

נפח וברקוד:

43% : אלכוהול מ"ל 700 : נפח 4955066431069 : ברקוד

מ"ל 700

מ"ל 300

4955066431038

4955066431021

40% : אלכוהול מ"ל 700 : נפח 4520971500621 : ברקוד

19

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease