אמה וייג יבוא בע"מ | קטלוג מוצרים

Eigashima SHIN Select Reserve Whisky

Eigashima SHIN Classic Whisky

אמה וייג יבוא בע״מ

EMMA WAIG IMPORT LTD

וויסקי שסיים שנתיים של אקס- SHIN Classic בורבון ואקס שרי, ששניהם התיישנו בעבר בחבית שוצ'ו יפנית (יין שזיפים) למשך שנה.

וויסקי שסיים יישון של SHIN Select Reserve שנתיים בחביות בורבון ושרי לשעבר, ששניהם התיישנו בעבר בחבית שוצ'ו יפנית (יין שזיפים)

40% : אלכוהול מ"ל 500 : נפח 4969265766914 : ברקוד

שנים. 3 במשך 40% : אלכוהול מ"ל 500 : נפח 4969265766914 : ברקוד

Eigashima SHIN Serene Whisky

40% : אלכוהול מ"ל 700 : נפח 4969265734593 : ברקוד

15

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease