אמה וייג יבוא בע"מ | קטלוג מוצרים

The SHIN Blended Whisky

The SHIN Pure Malt

אמה וייג יבוא בע״מ

EMMA WAIG IMPORT LTD

48% : אלכוהול מ"ל 700 : נפח 4520971500287 : ברקוד

48% : אלכוהול מ"ל 700 : נפח 4520971500454 : ברקוד

The SHIN Pure Malt Whisky Years Old 10

The SHIN Pure Malt Whisky Years Old 15

48% : אלכוהול מ"ל 700 : נפח 4520971500300 : ברקוד

48% : אלכוהול מ"ל 700 : נפח 4520971500294 : ברקוד

13

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease