אלקטרה | קולקציית פתרונות מיזוג, 2024

מאייד קאסט כיווני 4 E-CABD 50-125

ELVCW-86E/KD

S86

צריכת חשמל

רמת רעש

לחץ סטטי

צנרת

תפוקת קירור בתנאי 23C/16C

מידות (ג/ע/ר) כולל פנל

תפוקת חימום נומינלית

תפוקת קירור נומינלית

ספיקה נ/ג

מספר תפוקה

משקל

(חימום/ קרור)

דגם

(ניקוז) גז:נוזל

W )dB(a Pa cfm kg

cm Btu/h Btu/h Btu/h Index

E-CABD 50

60 35/26

525/374

15,695 21,500 19,100 50

E-CABD 63

70 35/27

574/395

28.2 )95/95/23 (h

19,790 27,300 24,200 63

E-CABD 71

96 36/28

708/455

22,519 30,700 27,300 71

3/8”:5/8” (OD 32mm)

E-CABD 80

-

100 37/28

793/571

24,908 34,100 30,700 80

E-CABD 90

150 43/34

1000/647

33.4

27,637 37,500 34,100 90

) 95/95/30(h

E-CABD 100

160 43/34

1000/647

31,049 41,700 38,200 100

E-CABD 125

170 45/37

1059/676 35.7

38,556 54,600 47,800 125

1Ph/50Hz/230V הזנת חשמל | DC- מהירויות, מנוע מפוח 7 | ס”מ 75 כולל משאבת מים לגובה

ELECTRA VRF יח׳ פנים 71

Made with FlippingBook Online newsletter creator