אלקטרה | קולקציית פתרונות מיזוג, 2024

RM12F

צריכת חשמל‏ (חימום/‏ קירור)‏

רמת‏ רעש‏

לחץ‏ סטטי‏

ספיקה‏ נ/ג‏

צנרת‏

משקל‏

(ניקוז)‏ גז:נוזל‏

W

dBA

Pa

Cfm

kg

”1/2:”1/4 )OD 16mm( ”1/2:”1/4 )OD 16mm( ”1/2:”1/4 )OD 16mm( OD( ”5/8:”3/8 )16m OD( ”5/8:”3/8 )16m OD( ”5/8:”3/8 )16m

24

35/28

-

320/200

10

27

37/28

-

340/200

10

30

37/29

-

430/240

11.5

40

41/29

-

703/476

11.5

50

46/58

-

720/388

15

65

46/60

-

811/388

15

ELECTRA VRF יח׳ פנים 65

Made with FlippingBook Online newsletter creator