אלקטרה | קולקציית פתרונות מיזוג, 2024

H

MULTI INVERTER 1:2 L1+L2 ≤ 30m L1,L2 ≤ 20m H ≤ 10m H1,H2 ≤ 15m

L1

H1

L2

H2

L1

MULTI INVERTER 1:3 L1+L2+L3 ≤ 60m L1,L2,L3 ≤ 30m H ≤ 10m H1,H2,H3 ≤ 15m

H

H1

L2

H2

H3

L1, 2, 3 אורך צנרת בין מעבה למאייד H הפרש גובה בין מאיידים H1, 2, 3 הפרש גובה בין מאייד למעבה

L3

MULTI INVERTER 1:4 L1+L2+L3+L4 ≤ 60m L1,L2,L3,L4 ≤ 30m H ≤ 10m H1,H2,H3,H4 ≤ 15m

L1

H

H1

L2

L1, 2, 3, 4 אורך צנרת בין מעבה למאייד H הפרש גובה בין מאיידים H1, 2, 3, 4 הפרש גובה בין מאייד למעבה

H2

H3

L3

L4

H4

57

ELECTRA MULTI INVERTER

Made with FlippingBook Online newsletter creator