אלקטרה | קולקציית פתרונות מיזוג, 2024

ELECTRA EMD A SQ INV

המיני מרכזי האמין, העוצמתי והנמכר בישראל, עכשיו בתקינה אירופית

100

5 CM מעבה נמוך במיוחד ס"מ 98 עד

אפשרות הגברת לחץ סטטי באמצעות פיקוד קירי

מהירויות 100 מפוח בפיקוד קירי

מזגן בתקינה אירופאית

מצב שבת מובנה

אפשרות חיבור למערכת דמפרים

WIFI מובנה

- מעבה שקט SQ במיוחד

מרחקי צנרת ארוכים במיוחד מטר 80 עד

בעל ספיקות אויר גבוהות לקירור של חללים גדולים ודירות גדולות ניתן לתיעול ארוך במיוחד לחץ סטטי חיצוני 160 PA עד

ניתן להתקנה עם מרחקי צנרת ארוכים במיוחד

מעבים קטנים במיוחד

חיבורי גז משתי צידי המאייד אפשרות לחיבור ניקוז דו צדדי

מובנית Modbus יציאת

שלט קירי

מגע יבש מובנה

מהירויות מפוח 100 בשלט הקירי

מצב שבת מובנה

שלט אלחוטי

100

מזגן בתקינה אירופאית

DC מנוע

ניקוז דו-צדדי

פיקוד פריק מהיחידה 1.5 עד

33

ELECTRA EMD A SQ INVERTER

Made with FlippingBook Online newsletter creator