אלקטרה | קולקציית פתרונות מיזוג, 2024

תוכן עניינים

ON/OFF מזגנים מיני מרכזיים

מזגנים עיליים

43-44

ELECTRA EMD A SQ

6-9

ELECTRA AI INVERTER

45-47

ELECTRA EMD

8-9

ELECTRA AAA INVERTER

49-50

ELECTRA JAMAICA

10-13

ELECTRA MAGIC INVERTER

51-52

ELECTRA COMPACT

14-17

ELECTRA A INVERTER

53-54

ELCO SLIM FIT A

19-20

ELECTRA MAGIC TOUCH

ELECTRA MULTI INVERTER

21-22

ELECTRA PLATINUM-X

יחידות חוץ

57-58

23-25

ELECTRA A

יחידות פנים עיליות

59

27-28

ELECTRA PORTABLE 14

יחידות פנים נסתרות/ שילובים אפשריים + מתועלות

INVERTER מזגנים מיני מרכזיים

60

ELECTRA MINI VRF

31-32

ELECTRA A SQ INVERTER

מעבים מיני יחידות פנים

63-64

33-34

ELECTRA LD INVERTER

65-72

35-36

VRF 1:1 יחידות

קאסטות

73-74

37-38

ELCO SLIM A SQ INV

משאבות חום

76-82

39-40

ELECTRA PURE AIR

ופאקג'ים ROOFTOP שירות אלקטרה

83-84

85-86

3

Made with FlippingBook Online newsletter creator