אלקטרה | קולקציית פתרונות מיזוג, 2024

ELECTRA A

ELECTRA A

ציפוי הידרופילי מוזהב למניעת קורוזיה

מצב שבת מובנה

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

כיבוי תצוגה לפי בחירה

פקד קירי אופציונאלי התראה על חוסר בקרר

SLEEP

ניקוז דו-צדדי A40 עד דגם

מגע יבש אופציונאלי

AUTORESTART

I FEEL

מצב שבת מובנה

תצוגה דיגיטלית נסתרת

A דירוג אנרגטי

הצגת תקלות

26

Made with FlippingBook Online newsletter creator