אלקטרה | קולקציית פתרונות מיזוג, 2024

ELECTRA A INVERTER

ELECTRA A INVERTER

ס"מ 71.5 כ"ס, רק 1 המאייד הקטן ביותר בשוק בדגמי

ציפוי הידרופילי מוזהב למניעת קורוזיה

דירוג אנרגטי

מצב שבת מובנה

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

מזגן בתקינה אירופאית מחמירה

ניקוי עצמי של הסוללה

שלט קירי אופציונלי (למעט )450/450T בדגמים

ס"מ 71.5 כ"ס רק 1 מאייד )140 (בדגם

אפשרות ניקוז דו-צדדית

מהירויות מפוח 8 )450T - ו 450 (מלבד דגמי

4D פיזור אוויר

8

18

Made with FlippingBook Online newsletter creator