אלקטרה | מחירון מערכות מיני VRF

מהדורה דיגיטלית

מחירון מערכות VRF מיני מחירון יוני 2023

14/16/18/20/22

3

4/5/6

7/8/9/10/12

זריקה חזיתית VRF מעבים מיני -

כולל מע״מ

KW

TR

BTU/H

INDEX

תיאור

דגם

8

2.3

92

3 מעבה מיני כ"ס

ELVOMV8PI - 3

₪ 10,500

27,296

₪ 14,930

12.3

3.5

41,968

110

4 מעבה מיני כ"ס

ELVOMV8PI - 4

₪ 16,700

14

4.0

47,768

125

5 מעבה מיני כ"ס

ELVOMV8PI - 5

₪ 18,400

15.5

4.4

52,886

140

6 מעבה מיני כ"ס

ELVOMV8PI - 6

₪ 19,550

20.0

5.7

68,240

170

7 מעבה מיני כ"ס

ELVOMV8PI - 7

22.4

6.4

200

8 מעבה מיני כ"ס

ELVOMV8PI - 8

₪ 21,550

76,429

₪ 22,250

26

7.4

88,712

220

9 מעבה מיני כ"ס

ELVOMV8PI - 9

₪ 24,300

28

7.9

95,536

250

10 מעבה מיני כ"ס

ELVOMV8PI - 10

₪ 26,200

33.5

9.5

114,302

300

12 מעבה מיני כ"ס

ELVOMV8PI - 12

40

11.4

350

14 מעבה מיני כ"ס

ELVOMV8PI - 14

₪ 32,290

136,480

₪ 36,540

45

12.8

153,540

400

16 מעבה מיני כ"ס

ELVOMV8PI - 16

50

14.2

450

18 מעבה מיני כ"ס

ELVOMV8PI - 18

₪ 46,250

170,600

56

15.9

500

20 מעבה מיני כ"ס

ELVOMV8PI - 20

₪ 49,500

191,072

₪ 51,600

61.5

17.5

209,838

550

22 מעבה מיני כ"ס

ELVOMV8PI - 22

8-18

20-26

28-32

34-64

66-96

HEAT PUMP - V8 ECO מודל בודד

כולל מע״מ

KW

TR

BTU/H

INDEX

תיאור

דגם

₪ 38,130

28

8

95,536

250

10 מודולרי PRO HP V8 מעבה

MV8- 280 WV2RN 1 E(ECO)

₪ 43,430

33.5

9.5

114,302

300

12 מודולרי PRO HP V8 מעבה

MV8- 335 WV2RN 1 E(ECO)

₪ 46,900

40

11.4

136,480

350

14 מודולרי PRO HP V8 מעבה

MV8- 400 WV2RN 1 E(ECO)

₪ 50,610

45

12.8

153,540

400

16 מודולרי PRO HP V8 מעבה

MV8- 450 WV2RN 1 E(ECO)

₪ 59,160

50

14.2

170,600

450

18 מודולרי PRO HP V8 מעבה

MV8- 500 WV2RN 1 E(ECO)

₪ 61,190

56

15.9

191,072

500

20 מודולרי PRO HP V8 מעבה

MV8- 560 WV2RN 1 E(ECO)

₪ 67,700

61.5

17.5

209,838

550

22 מודולרי PRO HP V8 מעבה

MV8- 615 WV2RN 1 E(ECO)

₪ 80,270

67

19.1

228,604

600

24 מודולרי PRO HP V8 מעבה

MV8- 670 WV2RN 1 E(ECO)

₪ 83,180

73

20.8

249,076

650

26 מודולרי PRO HP V8 מעבה

MV8- 730 WV2RN 1 E(ECO)

₪ 85,460

78.5

22.3

267,842

700

28 מודולרי PRO HP V8 מעבה

MV8- 785 WV2RN 1 E(ECO)

₪ 91,850

84

24.2

290,020

750

30 מודולרי PRO HP V8 מעבה

MV8- 850 WV2RN 1 E(ECO)

₪ 94,360

89

25.6

307,080

800

32 מודולרי PRO HP V8 מעבה

MV8- 900 WV2RN 1 E(ECO)

המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.4.2023- המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי.

2

מאיידים עיליים כולל שלט אלחוטי

RM05

כולל מע״מ

KW

TR

BTU/H

INDEX

תיאור

דגם

₪ 2,170

2.8

0.8

9,600

25

ELVIHWD- 25 M9

₪ 2,350

3.6

1.0

12,300

32

ELVIHWD-32M9

₪ 2,550

4.5

1.3

15,400

40

ELVIHWD- 40 M9

₪ 2,660

5.6

1.6

19,100

50

ELVIHWD- 50 M9

מאייד גלויי עילי

₪ 2,870

7.1

2.0

24,200

63

ELVIHWD-63M9

₪ 2,950

8.0

2.3

27,300

7 1

ELVIHWD- 71 M9

₪ 3,300

9.0

2.6

30,700

80

ELVIHWD- 80 M9

ELVCR-RM12b

מעוצב כולל שלט 3 מאייד דור

כולל מע״מ

BTU/H

INDEX

תיאור

דגם

₪ 2,570

9,600

25

E-HWM-25

₪ 2,750

12,300

32

E-HWM-32

עילי מעוצב 3 דור VRF מאייד

₪ 2,950

15,400

40

E-HWM-40

₪ 3,060

19,100

50

E-HWM-50

יחידה אופקית נסתרת - לחץ בינוני

כולל מע״מ

KW

TR

BTU/H

INDEX

תיאור

דגם

₪ 8,180

14

3.9

47,800

125

EMD VRF - 125

מאייד נסתר מתועל לחץ בינוני גבוה

₪ 8,700

16.0

4.6

54,800

140

EMD VRF - 140

ELVIDSHD 63,71,80,100, 125

ELVIDSHD 140, 180, 220, 250

ELVIDSHD 350, 400, 500

יחידה אופקית נסתרת - לחץ גבוה

כולל מע״מ

KW

TR

BTU/H

INDEX

תיאור

דגם

14.0

4.0

47,800

125

E-SHD 125

₪ 6,440

16.0

4.6

54,600

140

E-SHD 140

₪ 6,470

20.0

5.7

68,200

180

E-SHD 180

₪ 10,540

25.0

7. 1

85,300

220

E-SHD 220

₪ 11,220

מאייד נסתר מתועל לחץ גבוה

28.0

8.0

95,500

250

E-SHD 250

₪ 11,950

40.0

11.4

136,500

350

E-SHD 350

₪ 18,950

45.0

12.8

153,600

400

E-SHD 400

₪ 20,950

56.0

15.9

191,100

500

E-SHD 500

₪ 21,550

המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.4.2023- המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי.

3

3 דור HYPER LINK מאייד מתועל נסתר לחץ בינוני

כולל מע״מ

KW

TR

BTU/H

INDEX

תיאור

דגם

4.5

1.3

15,400

40

מאייד נסתר אופקי לחץ בינוני

E-SMD 40

₪ 3,550

5.6

1.6

19,100

50

מאייד נסתר אופקי לחץ בינוני

E-SMD 50

₪ 3,850

7.1

2.0

24,200

63

מאייד נסתר אופקי לחץ בינוני

₪ 4,780

E-SMD 63*

9.0

2.6

30,700

80

מאייד נסתר אופקי לחץ בינוני

₪ 5,030

E-SMD 80 *

11.2

3.2

38,200

100

מאייד נסתר אופקי לחץ בינוני

₪ 5,560

E-SMD 100 *

14.0

4.0

47,800

125

מאייד נסתר אופקי לחץ בינוני

₪ 5,740

E-SMD 125 *

15.8

4.5

54,600

140

מאייד נסתר אופקי לחץ בינוני

₪ 6,180

E-SMD 140 *

*ניתן להסב לאנכי

יחידה אופקית נמוכה נסתרת - לזריקה ישירה

כולל מע״מ

KW

TR

BTU/H

INDEX

תיאור

דגם

2.8

0.8

9,600

25

מאייד נסתר אופקי לחץ נמוך

E-SLD 25

₪ 2,760

3.6

1.0

12,300

32

מאייד נסתר אופקי לחץ נמוך

E-SLD 32

₪ 2,840

4.5

1.3

15,400

40

מאייד נסתר אופקי לחץ נמוך

E-SLD 40

₪ 3,190

5.6

1.6

19,100

50

מאייד נסתר אופקי לחץ נמוך

E-SLD 50

₪ 3,490

7.1

2.0

24,230

63

מאייד נסתר אופקי לחץ נמוך

E-SLD 63

₪ 3,720

יחידה אנכית נסתרת - לחץ סטטי נמוך

כולל מע״מ

KW

TR

BTU/H

INDEX

תיאור

דגם

₪ 3,780

3.6

1.0

12,300

32

מאייד נסתר אנכי ללא כיסויי

E-FSD 32

₪ 3,850

4.5

1.3

15,400

40

מאייד נסתר אנכי ללא כיסויי

E-FSD 45

₪ 4,050

5.6

1.6

19,100

50

מאייד נסתר אנכי ללא כיסויי

E-FSD 56

₪ 4,860

7

2

24,210

63

מאייד נסתר אנכי ללא כיסויי

E-FSD 71

₪ 5,040

8

2.2

27,300

7 1

מאייד נסתר אנכי ללא כיסויי

E-FSD 80

המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.4.2023- המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי.

4

כיווני קומפקטי 4 מאייד קאסט

כולל מע"מ

KW

TR

BTU/H

INDEX

תיאור

דגם

₪ 3,270

2.8

0.8

9,550

25

E-CAC 25

₪ 3,510

3.6

1.0

12,300

32

E-CAC 32

60x60 כיוונים 4 קסטה

₪ 3,640

4.5

1.3

15,400

40

E-CAC 40

₪ 3,950

5.6

1.6

19,100

50

E-CAC 50

ELVCW-86E/KD

כיוונים 4 מאיידים קסטה

כולל מע״מ

KW

TR

BTU/H

INDEX

תיאור

דגם

₪ 4,460

7.1

2.0

24,200

63

E-CABD 63

₪ 4,870

9.0

2.6

30,700

80

E-CABD 80

90x90 כיוונים 4 קסטה

₪ 5,130

11.2

3.2

38,200

100

E-CABD 100

₪ 5,270

14.0

4.0

47,800

125

E-CABD 125

יחידה אופקית אוויר צח נסתרת - לחץ גבוה

כולל מע״מ

KW

TR

BTU/H

INDEX

תיאור

דגם

₪ 7,420

14.0

4.0

47,768

125

E-SFD 125

₪ 11,900

20.0

5.7

68,240

180

E-SFD 180

מאייד אוויר צח

₪ 12,180

28.0

8.0

95,536

250

E-SFD 250

המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.4.2023- המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי.

5

פיקודים

שלט רחוק

RM05

ELVCR-RM 12 B

כולל מע״מ

תיאור

דגם

₪ 260

2 שלט לעילי דור

ELVCR - RM05 B

₪ 220

I-feel עם 2 שלט רחוק דור

ELVCR - RM12 F

יחידות פיקוד ובקרה

ELVCW - 120 G/WK ELVCW - 86E/KD

ELVICCI- 180 A/WS

ELVCCI- 015

S86

כולל מע"מ

תיאור

דגם

פיקוד באמצעות מחשב או מכשירים ניידים

₪ 2,460

ELVCCI-015

טאץ׳ + מאיידים מואר 64 פיקוד מרכזי ל-

ELVICCI-180A/WS

₪ 5,520

מאיידים 64 מתאם תקשורת ווי פיי לשליטה מרחוק עד

ELVCW-86E/KD

₪ 650

-דו כיווני/מואר/קוד תקלה /טמפ' חדר 3 פיקוד קירי -דור

E-WR86S

₪ 650

מאיידים ושעון זמן אמיתי 16 קווית מוארת וטאץ׳ להדלקה וכיבוי של עד VRF יחידת פיקוד

ELVCW -120G/WK

₪ 1,850

VRF 1 פיקוד ליט"א

ELVCA-KZ/01D

₪ 2,190

VRF 2 פיקוד ליט"א

ELVCA-KZ/02D

₪ 2,380

VRF 3 פיקוד ליט"א

ELVCA-KZ/03D

₪ 2,840

המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.4.2023- המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי.

6

אביזרים

חנוכיות

כולל מע״מ

תיאור

דגם

₪ 1,060

יציאות) 4( VRF חנוכייה למערכת

ELVMHPIQT4 - 140 / 250

₪ 1,490

יציאות) 8( VRF חנוכייה למערכת

ELVMHPIQT8 - 600/140

HEAT PUMP מפצלים למאייד

כולל מע״מ

תיאור

דגם

₪ 260

) 63,000 BTU/H( 140 לאינדקס עד HP מפצלים למאידים

ELVRHPI - 140

₪ 360

) 114,300 BTU/H( 300 לאינדקס עד HP מפצלים למאידים

ELVRHPI - 300

₪ 490

) 225,000 BTU/H( 550 לאינדקס עד HP מפצלים למאידים

ELVRHPI - 550

₪ 760

) 313,000 BTU/H( 800 לאינדקס עד HP מפצלים למאידים

ELVRHPI - 800

₪ 920

) 540,000BTU/H ( 1100 לאינדקס עד HP מפצלים למאידים

ELVRHPI - 1100

₪ 1,410

) 806,000BTU/H ( 1500 לאינדקס עד HP מפצלים למאידים

ELVRHPI - 1500

המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים נכונים 1.4.2023- המחירון בתוקף החל מ ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי.

7

להשיג אותנו בכל דרך שתבחר

סחר סחר סחר

קובי אסרף קובי אסרף ירון בובלי רמי אקוקה נעם רפפורט אושרי סבג אלון מדהלה ליזה עפג׳ין קובי אסרף ירון בובלי רמי אקוקה נעם רפפורט אושרי סבג אלון מדהלה ליזה עפג׳ין ירון בובלי רמי אקוקה נעם רפפורט אושרי סבג אלון מדהלה ליזה עפג׳ין זוהר חג'ג דודו מוסאי אייל אלוני זוהר חג'ג דודו מוסאי אייל אלוני זוהר חג'ג דודו מוסאי אייל אלוני דודו מוסאי ראובן קהלי אבי קמון ראובן קהלי אבי קמון ראובן קהלי אייל אלוני אליאור בן ברוך אליאור בן ברוך אליאור בן ברוך אבי קמון אורלי חזן אסף מנטין לילך ברסי אורלי חזן אסף מנטין לילך ברסי אורלי חזן אסף מנטין לילך ברסי ראובן קהלי אליאור בן ברוך זוהר חג'ג אבי קמון

054-2540362 054-2540362 053-2744640 054-2540130 055-5562700 054-9626515 054-2540395 050-2028612 054-2540362 053-2744640 054-2540130 055-5562700 054-9626515 054-2540395 050-2028612 053-2744640 054-2540130 055-5562700 054-9626515 054-2540395 050-2028612 050-3752776 054-2541243 053-2634592 054-2540291 053-2634594 053-6204856 054-2540012 058-7704223 054-2540277 050-3752776 054-2541243 053-2634592 054-2540291 053-2634594 053-6204856 054-2540012 058-7704223 054-2540277 050-3752776 054-2541243 053-2634592 054-2540291 053-2634594 053-6204856 054-2540012 058-7704223 054-2540277 054-2541243 053-2634592 054-2540291 053-2634594 053-6204856 054-2540012 054-2541106 03-9633111 054-2540457 054-2540305 054-2541106 03-9633111 054-2540457 054-2540305 054-2541106 03-9633111 054-2540457 054-2540305 058-7704223 054-2540277 054-2541106 03-9633111 054-2540051 054-2540258 052-6503084 052-2410109 054-2540064 054-2540051 054-2540258 052-6503084 052-2410109 054-2540064 054-2540051 054-2540258 058-4405480 052-6503084 052-2410109 054-2540064 054-2540457 054-2540305 054-2540051 054-2540258 052-6503084 052-2410109 054-2540064 050-3752776

מנהל סחר סיטונאות וחשמל מנהל סחר סיטונאות וחשמל מנהל מכירות ערוץ סיטונאים ורשתות חשמל מנהל מכירות ערוץ החשמל מנהל סחר ערוצים מקצועיים מנהל מכירות ערוץ מקצועי צפון מנהל מכירות ערוץ מקצועי מרכז דרום מנהלת ערוץ פרויקטים וארגונים מנהל סחר סיטונאות וחשמל מנהל מכירות ערוץ סיטונאים ורשתות חשמל מנהל מכירות ערוץ החשמל מנהל סחר ערוצים מקצועיים מנהל מכירות ערוץ מקצועי צפון מנהל מכירות ערוץ מקצועי מרכז דרום מנהלת ערוץ פרויקטים וארגונים מנהל סחר סיטונאות וחשמל מנהל מכירות ערוץ סיטונאים ורשתות חשמל מנהל מכירות ערוץ החשמל מנהל סחר ערוצים מקצועיים מנהל מכירות ערוץ מקצועי צפון מנהל מכירות ערוץ מקצועי מרכז דרום מנהלת ערוץ פרויקטים וארגונים מנהל מכירות ערוץ סיטונאים ורשתות חשמל מנהל מכירות ערוץ החשמל מנהל סחר ערוצים מקצועיים מנהל מכירות ערוץ מקצועי צפון מנהל מכירות ערוץ מקצועי מרכז דרום מנהלת ערוץ פרויקטים וארגונים

שירות שירות שירות

מנהל תפעול ארצי מנהל צוות צפון מנהל צוות השרון מנהל צוות גוש דן מנהל צוות תל אביב מנהל תפעול ארצי מנהל צוות צפון מנהל צוות השרון מנהל צוות גוש דן מנהל צוות תל אביב מנהל תפעול ארצי מנהל צוות צפון מנהל צוות השרון מנהל צוות גוש דן מנהל צוות תל אביב מנהל צוות צפון מנהל תפעול ארצי

מנהל צוות השרון מנהל צוות ירושלים ומוסדות ארצי מנהלת מוקדים וקשרי לקוחות מנהל צוות ירושלים ומוסדות ארצי מנהלת מוקדים וקשרי לקוחות מנהל צוות ירושלים ומוסדות ארצי מנהלת מוקדים וקשרי לקוחות מנהל צוות גוש דן מנהל צוות דרום מנהל צוות דרום מנהל צוות דרום מנהל צוות תל אביב מנהל צוות ירושלים ומוסדות ארצי מנהלת מכללת אלקטרה אקדמי מנהלת מכללת אלקטרה אקדמי מנהלת מכללת אלקטרה אקדמי מנהלת מוקדים וקשרי לקוחות מנהל צוות דרום מנהל מכירות חלקי חילוף , ראשון לציון 1 יוסף ספיר חנות חלפים ראשון לציון מנהל מכירות חלקי חילוף , ראשון לציון 1 יוסף ספיר חנות חלפים ראשון לציון מנהל מכירות חלקי חילוף , ראשון לציון 1 יוסף ספיר חנות חלפים ראשון לציון מנהלת מכללת אלקטרה אקדמי חלפים מנהל מכירות חלקי חילוף סוכן חלפים ארצי סוכן חלפים ארצי סוכן חלפים ארצי , ראשון לציון 1 יוסף ספיר תמיכה טכנית תמיכה טכנית תמיכה טכנית חנות חלפים ראשון לציון מנהל טכני ארצי מנהל טכני ערוץ מקצועי מנהל טכני ארצי מנהל טכני ערוץ מקצועי מנהל טכני ארצי מנהל טכני ערוץ מקצועי סוכן חלפים ארצי מנהל הנדסת מוצרים מנהל הנדסת מוצרים VRF/V מנהל טכני מנהל הנדסת מוצרים תמיכה טכנית מנהל טכני ארצי אחראי טכני צפון PRO אחראי טכני אחראי טכני צפון PRO אחראי טכני אחראי טכני צפון PRO אחראי טכני מנהל טכני ערוץ מקצועי מנהל הנדסת מוצרים חלפים חלפים חלפים

אורלי חזן אסף מנטין גל תמיר גל תמיר גל תמיר

לילך ברסי מוקד חלפים ארצי נציג מכירות חלפים מוקד חלפים ארצי נציג מכירות חלפים מוקד חלפים ארצי נציג מכירות חלפים מוקד חלפים ארצי נציג מכירות חלפים יוסי יוסף יוסי יוסף יוסי יוסף גל תמיר יוסי איבגי יוסי איבגי יוסי איבגי

יוסי איבגי אדיר אושרי נתי מקתם אדיר אושרי נתי מקתם אדיר אושרי דן עמר נתי מקתם יוסי יוסף דני לוי מוטי נדב דני לוי מוטי נדב דני לוי מוטי נדב אדיר אושרי נתי מקתם

דני לוי

אחראי טכני צפון

תמיד כאן בשבילך PRO אחראי טכני

מוטי נדב

service@ecp.cp.il

| 1-700-50-4000

| 052-2165032

| אלקטרה מיזוג אוויר

Made with FlippingBook - Share PDF online