אלדור | קטלוג דלתות, 2022

10

דלתותפנים עםעיטור ניקל

ניקל לאורך 3

* ניתן לקבל עיטורים בדוגמאותשונות וע"פ דרישתהלקוח ובגווניםשונים 2.3 * ניתן לקבל דלתות גובה

Made with FlippingBook Digital Publishing Software