שבשבט | מתנ”ס קרית עקרון

להרשמה למעונות לחצו כאן!

ו מ כ

א ל ש ם י י ד י ב

! א ב א ו א מ

ו ע מ ב

ן ו ר ק ע ת י י

ר ק ת ו נ

נותרו מקומות בודדים

מעונות מפוקחים ע”י משרד העבודה והרווחה ורשת “התחלה חכמה”.

17 רחוב האירוס מעון הדרים: 08-6670928 טל' 34 רחוב שבזי מעון ניצנים: 08-6527714 טל' לפרטים נוספים : 050-5200046 עירית יקובוב-

סנטדרטים גבוהים של בריאות, בטיחות ותזונה.

צוות מטפלות מקצועיות, אמינות וחמות.

סביבה נעימה, בטוחה ומותאמת גיל.

תוכנית פדגוגית שנתית מלווה במדריכה מוסמכת.

נועם אהרון יו”ר הנהלת המתנ”ס

www.shavshevet.org.il לרישום באתר המתנ"ס: www.gov.il לרישום למעונות יום באתר משרד העבודה:

5

Made with FlippingBook Online newsletter creator