שבשבט | מתנ”ס קרית עקרון

ייעוד המרכז הקהילתי

, קשוב מרכז קהילתי הנותן מענה לצרכי הקהילה בתחומי החינוך, תרבות, פנאי וספורט. , להובלה בית ליוזמות ולמעורבות התושבים , תחושת שייכות המעודד , ומחויבות משמעות בקרב מגוון גילאים, אוכלוסיות ותרבויות ביישוב

מ’ של תענוג..... 750 בואו לבקר במקום וגם באון ליין

שנה אתכם 40 כבר

כל הציוד למשרדים ולתלמידים ציוד מקיף לגני ילדים - חומרים, ריהוט, ערכות לימוד וספורט מרכז ארצי מקצועי לציוד ואביזרים להתפתחות הילד, חינוך מיוחד

Dafram.co.il | Dafram-online.co.il 08-9467997 | א.ת רחובות 7 סניף היצירה: היצירה

13

Made with FlippingBook Online newsletter creator