אסתי לוין | תקשורת שיווקית וניהול תדמית

אלישבע אבר

אסתי בריזל

זהבה אליאך

elisheva@klidims.co.il

yadsimoon@gmail.com

zeliach101@gmail.com

0732123202

0527119913

0548442273

חנה שטמר

פרלה פרקל

חני שצ'רנסקי katedra76@gmail.com

c0527623817@gmail.com

p76801@gmail.com 0583276801

052-7623817

0527640530

ליבי פרנקל

רותי קליקשטיין ruti@klopman.co.il 0583286472

שפרה פרדס

Libi5802@gmail.com

info@merkaz-pardess.co.il

0527645805

0533115903

איריס כהן

מירי הורביץ

רונית רוט

rdocare@gmail.com 054.847.8270

TAZRIM3@GMAIL.COM

p0504182990@gmail.com

054-8424783

0533178455

כבי רוזן

הילה אלשייך

יהודית אורלנצ'יק y7126083@gmail.com

bulets1001@gmail.com 055-9191-455

rozenastartegia360@gmail.com

054-8422267

0527126083

תקשורת שיווקית וניהול תדמית אסתי לוין

אסתי לוין

יהודית צאל studiobridge2 0548529787

איטה אימר

office@stlevin.biz 02-624-9959

A025725073@gmail.com

0583257250

Made with FlippingBook Online newsletter creator