אסתי לוין | תקשורת שיווקית וניהול תדמית

כל כך עמלת

להכין את החומר

מברכת אותך

שתעבירי אותו לתלמיד בקלות וביעילות!

להנות מפרות ההפקר

דרכים לחוויה 6 - " קטיב A מדריך " של למידה פעילה בקריאה ובשפה. לחצי כאן כדי לקבל

Made with FlippingBook Online newsletter creator