אסתי לוין | תקשורת שיווקית וניהול תדמית

מה הכובע שלך? יש לך כבר סלט בראשמרב בלבול ודעות, אבל התוצאה אממ...לא ממש לטעמך? אתמוזמנת למצוא עבודהשתהלום אותך! לא חייבים לעבוד את זה, אפשר לאהוב את זה!

גם אני רוצה לטעום מהקסם!

Made with FlippingBook - Online magazine maker