אסתי לוין | תקשורת שיווקית וניהול תדמית

אל תובילי בכח, תהיי מנהיגה!

ספר ההפעלות למנחות קבוצות לסדנאות ולמשפחה.

Made with FlippingBook - Online magazine maker