אסתי לוין | תקשורת שיווקית וניהול תדמית

את רוצה להגיש את המרחב הקולי כך שיעשה לתלמידות שלך חשק!

אםאתרכזתחברתיתמנהלתמורהאומזכירה, ורוצה לקבל מתנות מוזקליות שוות שישדרגו אתהמרחבהקולי של התלמידותשלך!

Made with FlippingBook - Online magazine maker