אסתי לוין | תקשורת שיווקית וניהול תדמית

להטעין את עצמי בכוחות, זה מזמן לא מותרות!

משפטי כוח 20 לחצי כאן להוריד בפורמט הדפסה.

Made with FlippingBook - Online magazine maker