DIXON | קטלוג רגליים

קטלוג מוצרים

קטלוג רגליים 2021

הרגליים של דיקסון

כ

; על רגל אחת מה מילים על המוצר - ממש הינה החברה החדשנית והאיכותית, ובין המובילות את שוק מוצרי הפרזול דיקסון למטבח ולבית. נקודה. . מוצרים שמתאימים לכל דיקסון ובוחרים במוצרים של מצביעים ברגליים אלפי נגרים סוגי השולחנות וריהוט ביתי: שולחן קפה, שולחן פינתי, שולחן לסלון, שולחן מחשב, שידות מזנונים ועוד. זכו למוניטין דיקסון במוצרי החברה יודע שהרגליים של דריסת רגל מי שכבר הייתה לו ובבעלותם תו תקן עולמי ומחמיר בבטיחות השימוש. - אצלנו זה לכול החיים. ישימו לכם רגל והאחריות? שלא למוצרים המוכרים והאמינים. יישא את רגליו - נר לרגלו מי שהאמינות, והשרות הם . להתאבק בעפר רגליהם - וילך יכתת את רגליו כי מי שרוצה ללמוד מבעלי הניסיון

נר לרגליו: , והאמת תהיה לאמת הזאת יש רגליים כי שהולך ברגל. הם מספר אחת. לא משהו דיקסון הרגליים של

| 2

| 3

רגלי שולחן מרובעים

שחור X4 רגל שולחן קפה 420*450 40602034200 קוד פריט: שחור X4 רגל שולחן 730*765 40602037200 קוד פריט:

שחור O2 רגל שולחן 730*765 40602017200 קוד פריט:

שחור T1 רגל שולחן קפה 420*450 40602024200 קוד פריט:

שחור T1 רגל שולחן 730*780 40602027200 קוד פריט:

| 4

| 5

רגלי שולחן

מט ANGIE רגל מ"מ 200 S1000102002 קוד פריט - נירוסטה ANGIE רגל מ"מ 200 S1000102003 קוד פריט - מט ANGIE רגל מ"מ 100 S1000101002 קוד פריט - נירוסטה ANGIE רגל מ"מ 100 S1000101003 קוד פריט -

נירוסטה CALPE רגל מ"מ 100 S1000041003 קוד פריט -

| 6

שחור ECODIK רגל מ"מ 120

אלומיניום COFREN.2 רגל מ"מ 710 בסיס רחב שחור S1000147103 קוד הפריט - שחור COFREN.2 רגל מ"מ 710 בסיס צר שחור S1000147100 קוד הפריט -

S1000081200 קוד פריט - בוק טבעי ECODIK רגל מ"מ 120 S1000081202 קוד פריט -

צבע נירוסטה CURVE רגל מ"מ 400 S1000114003 קוד פריט – לבן CURVE רגל מ"מ 400 S1000114001 קוד פריט – צבע נירוסטה CURVE רגל מ"מ 100 S1000111003 קוד פריט – לבן CURVE רגל מ"מ 100 S1000111001 קוד פריט -

| 7

לבן HALCON רגל מ"מ 100 S1000031001 קוד פריט -

כרום EUROPA רגל ס"מ 9-11 S1000019113 קוד פריט -

לבן KOMPASS רגל מ"מ 120 S1000071201 קוד הפריט -

| 8

| 9

כרום KIO רגל מ"מ 120 S1000061203 קוד פריט -

מט LAILA רגל מ"מ 200 S1000132002 קוד פריט - זהב LAILA רגל מ"מ 120 S1000132120 קוד הפריט - שחור LAILA רגל מ"מ 200 S1000132000 קוד הפריט -

כרום מבריק LANCE רגל מ"מ 60120X S1000051203 קוד פריט -

| 10

שחור SABEL רגל מ"מ 120 S1000091200 קוד פריט -

אלומיניום TEUS רגל מ"מ 710 S1000127103 קוד הפריט - נירוסטה TEUS רגל מ"מ 710 S1000127104 קוד הפריט -

נירוסטה TURIA רגל מ"מ 105 S1000021053 קוד הפריט -

| 11

noordik 300

לבן NOORDIK רגל מ"מ 300

S1000003001 קוד פריט – בוק טבעי NOORDIK רגל מ"מ 300 S1000003002 קוד פריט – בוק לכה NOORDIK רגל מ"מ 300 S1000003003 קוד פריט – לבן NOORDIK רגל מ"מ 710 S1000007101 קוד פריט – בוק טבעי NOORDIK רגל מ"מ 710 S1000007102 קוד פריט – בוק לכה NOORDIK רגל מ"מ 710 S1000007103 קוד פריט –

noordik 300R

noordik2 710

noordik 150

| 12

| 13

רגלי ניקל ואלומיניום

ניקל MS-001 רגל שולחן 60*710 40603001713 קוד פריט - לבן MS-001 רגל שולחן 60*710 40603001711 קוד פריט -

שחור מט MS-104A רגל 10 גובה 130*130 40603104270 קוד פריט -

אלומיניום MA-009 רגל מ"מ 100 40603009103 קוד פריט - אלומיניום MA-009 רגל מ"מ 120 40603009123 קוד פריט -

שחור MS-010B רגל מ"מ 406 40603011160 קוד פריט - שחור MS-010B רגל מ"מ 711 40603011280 קוד פריט -

| 14

רגליים לריהוט

כסף מוברש 1280 רגל לריהוט ט. ס"מ 10 גובה 40606128010 קוד פריט - כסף מוברש 1280 רגל לריהוט ט. ס"מ 12 גובה 40606128012 קוד פריט - כסף מוברש 1280 רגל לריהוט ט. ס"מ 15 גובה 40606128015 קוד פריט -

נירוסטה 5080 רגל לריהוט ט. ס"מ מתכוונן 10 גובה 40606508010 קוד פריט - נירוסטה 5080 רגל לריהוט ט. ס"מ מתכוונן 12 גובה 40606508012 קוד פריט - נירוסטה 5080 רגל לריהוט ט. ס"מ מתכוונן 15 גובה 40606508015 קוד פריט -

| 15

Patas Niveladoras/ COCINA Plinth feet/ Kitchen

08-9980500 : טל | , מודיעין מכבים רעות 11 צלע ההר | דיקסון

Made with FlippingBook Learn more on our blog