מתנ"ס דנוור | חוברת פעילויות תשפ"ד 2024

מועדון הנוער | שלוחת רמת אלישיב חוגים הממשיכים בחודש יולי

מחיר

מלמד

שעה

יום

גיל

הרב עקיבא גולן הרב עקיבא גולן הרב עקיבא גולן הרב עקיבא גולן הרב עקיבא גולן

₪ 60

16:10-16:40

א'

שלישי

₪ 120

16:20-16:50

ב'

שני וחמישי

₪ 120

15:50-16:20

ג'

שני וחמישי

₪ 120

15:20-15:50

ד'

שני וחמישי

₪ 120

14:50-15:20

ה'

שני וחמישי

37

Made with FlippingBook - Share PDF online