מתנ"ס דנוור | חוברת פעילויות תשפ"ד 2024

שלוחת דנוור

מחיר חודשי לחומרים

מחיר

מיקום

שעה

יום

גיל

₪ 45

₪ 195

דנוור

ראשון

ג' - ד'*

16:15-17:30

₪ 45

חמישי

א' - ב'

₪ 195

דנוור

16:15-17:30

₪ 45

₪ 195

דנוור

17:35-18:50

ה' - ז'

חמישי

14.09.23 החוג של ימי חמישי בקבוצות של כיתות א-ב וכיתות ה-ז יתחיל ב

*החוג לקבוצות הגיל ג' - ז' הינן לבנות בלבד. במידה ותהיה היענות, תיפתח קבוצה גם לבנים

33

Made with FlippingBook - Share PDF online