מתנ"ס דנוור | חוברת פעילויות תשפ"ד 2024

דברי פתיחה

4 - 5

חוגים

6 - 7

חוגי ריקוד ומחול חוגי התעמלות

8 - 11

12 - 19

חוגי ספורט

20 - 23

חוגי אומנויות לחימה

24 - 27

חוגי אומנויות חוגי טכנולוגיה

28 - 29

30 - 31

חוגי לימוד וההשערה

32 - 37

חוגי מבוגרים

38 - 43

פרוייקטים קהילתיים

44 - 47

נהלי החוגים ולוח החופשות

48 - 50

כתובות השלוחות

51

Made with FlippingBook - Share PDF online