מתנ"ס דנוור | חוברת פעילויות תשפ"ד 2024

מחיר

מיקום

שעה

יום

גיל

₪ 160

רמב"ם

16:00-16:45

שלישי

א' - ג'

₪ 160

רמב"ם

16:45-17:30

שלישי

טרומים

₪ 160

רמב"ם

17:30-18:15

שלישי

חובה

₪ 160

רמב"ם

18:15-19:00

שלישי

ד' ומעלה

₪ 160

אולם אלישיב

16:15-17:00

רביעי

טרומים

₪ 160

אולם אלישיב

17:00-17:45

רביעי

חובה

₪ 160

אולם אלישיב

17:45-18:30

רביעי

א' - ב'

₪ 160

אולם אלישיב

18:30-19:15

רביעי

ג' ומעלה

גני איילון מדריך: אופק רובין

גנים

₪ 160

16:30-17:15

חמישי

גני איילון מדריך: אופק רובין

₪ 160

17:15-18:00

חמישי

א' - ג'

25

Made with FlippingBook - Share PDF online