מתנ"ס דנוור | חוברת פעילויות תשפ"ד 2024

₪ 190 | מסלול של פעמיים בשבוע

מחיר

מיקום

שעה

יום

גיל

ראשון ושלישי

₪ 190

אולם אורט

16:45-17:30

א' - ב'

ראשון ושלישי

₪ 190

אולם אורט

17:30-18:15

ג' - ה'

ראשון וחמישי

₪ 190

רמב"ם

14:30-15:15

א' - ב'

ראשון וחמישי

₪ 190

רמב"ם

15:15-16:00

ג' - ד'

21

Made with FlippingBook - Share PDF online